Valsts eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā 
VPD_grafiks_2023