Valsts eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību

Eksāmens Mācību satura apguves līmenis Datums
Latviešu valoda optimālais 15.maijs; 7.-9.jūnijs
Latviešu valoda un literatūra augstākais 15.maijs
Programmēšana augstākais 17.maijs
Sociālās zinātnes augstākais 19.maijs
Ģeogrāfija augstākais 22.-23.maijs
Ķīmija augstākais 25.-26.maijs
Dizains un tehnoloģijas augstākais 29.maijs
Matemātika vispārīgais

(tikai profesionālās izglītības iestādēs)

1.jūnijs
Matemātika optimālais 1.jūnijs
Matemātika augstākais 1.-2.jūnijs
Angļu valoda optimālais 5.jūnijs; 5.-7.jūnijs
Angļu valoda augstākais 5.jūnijs; 7.-8.jūnijs
Franču valoda optimālais 6.jūnijs
Franču valoda augstākais 6.jūnijs
Vācu valoda optimālais 8.jūnijs
Vācu valoda augstākais 8.jūnijs
Krievu valoda augstākais 9.jūnijs
Bioloģija augstākais 12.-13.jūnijs
Kultūra un māksla augstākais 14.jūnijs
Fizika augstākais 15.-16.jūnijs
Vēsture augstākais 19.jūnijs

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību

Eksāmens Datums
Angļu valoda 24.-26.maijs
Franču valoda 24.-25.maijs
Vācu valoda 24.-25.maijs
Latviešu valoda 29.maijs; 29.-30.maijs; 1.-2.jūnijs
Matemātika 6.jūnijs

Diagnosticējošie darbi 3., 6. un 9.klasē

Klase Diagnosticējošais darbs Datums
3. Latviešu valoda 20.-24. februāris
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) 20.-24. februāris
Matemātika 6.-10.marts
6 Dabaszinības 20.-24.februāris
Latviešu valoda 27.februāris-3.marts
Matemātika 6.-10. marts
9. Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 24.-28.aprīlis
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece