UZŅEMŠANA

Uzņemšana 1. klasē

NOTEIKUMI-PAR-UZŅEMŠANU-1.KLASĒ

Uzņemšana vidusskolā 2.- 12.klasei

Uzņemšana 7.klasēs

7.A klasē – papildus 1 fakultatīva sporta stunda un 1 matemātikas stunda nedēļā

7.B klasē – papildus 1 fakultatīva stunda PATS (personība, attīstība, talants, sasniegums)  un 1 matemātikas stunda nedēļā

MĀCĪBU SATURS 10. KL. NO 2024. 2025.M.G.