Tālmācības dienas

iiii

 

Tālmācības klātienes dienas 2021./2022.m.g.

                                  1. semestrī

25.09. plkst.9.00 – 13.00, 30.10. plkst.9.00 – 13.00

27.11. plkst. 9.00 – 13.00, 18.12. plkst. 9.00 – 13.00

Direktore