Stundu saraksts

Nav pievienoti saraksti klasēm

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 98
9.00-9.40 2. latviešu valoda 98
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. sociālās zinības 94
11.25-12.05 5. matemātika 98

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 98
9.00-9.40 2. dabaszinības 98
9.50-10.30 3. mūzika 100a
10.35-11.15 4. angļu valoda 102
11.25-12.05 5. klases stunda 98

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 98
9.00-9.40 2. latviešu val. 98
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. sports un veselība halle

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 98
9.00-9.40 2. dabaszinības 98
9.50-10.30 3. mūzika 100a
10.35-11.15 4. angļu valoda 102

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 98
9.00-9.40 2. latviešu valoda 98
9.50-10.30 3. matemātika 98
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 89

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 95
9.00-9.40 2. latviešu valoda 95
9.50-10.30 3. mūzika 100a
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 89
11.25-12.05 5. matemātika 95

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 95
9.00-9.40 2. angļu valoda 102
9.50-10.30 3. dabaszinības 98
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. vizuālā māksla Z4

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. matemātika 95
10.35-11.15 4. klases stunda 95
11.25-12.05 5. mūzika 100a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 95
9.00-9.40 2. latviešu valoda 95
9.50-10.30 3. latviešu valoda 95
10.35-11.15 4. dabaszinības 98

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 100.a
9.00-9.40 2. latviešu valoda 95
9.50-10.30 3. latviešu valoda 95
10.35-11.15 4. sociālās zinības 94

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mūzika 100a
9.00-9.40 2. latviešu valoda 89
9.50-10.30 3. latviešu valoda 89
10.35-11.15 4. dabaszinības 98
11.25-12.05 5. matemātika 89

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 102
9.00-9.40 2. sociālās zinības 94
9.50-10.30 3. matemātika 89
10.35-11.15 4. latviešu valoda 89
11.25-12.05 5. latviešu valoda 89

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mūzika 100a
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. dabaszinības 98

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. angļu valoda 102
10.35-11.15 4. matemātika 89
11.25-12.05 5. klases stunda 89

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 89
9.00-9.40 2. latviešu valoda 89
9.50-10.30 3. matemātika 89
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 89

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases stunda 87
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. matemātika 97
10.35-11.15 4. latviešu valoda 87
11.25-12.05 5. latviešu valoda 87
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. dizains un tehnoloģijas 94
10.35-11.15 4. dabaszinības 98
11.25-12.05 5. matemātika 97

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. angļu valoda 102
9.50-10.30 3. sociālās zinības 94
10.35-11.15 4. latviešu valoda 87
11.25-12.05 5. latviešu valoda 87
12.30-13.10 6. PATS/F Z2

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. angļu valoda 102
9.50-10.30 3. matemātika 97
10.35-11.15 4. mūzika 100a
11.25-12.05 5. sports un veselība halle

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dizains un tehnoloģijas 94
9.00-9.40 2. latviešu valoda 87
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87
10.35-11.15 4. dabaszinības 98
11.25-12.05 5. matemātika 97

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vizuālā māksla Z4
9.00-9.40 2. latviešu valoda 87
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87
10.35-11.15 4. matemātika 95
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 94

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 95
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87
10.35-11.15 4. latviešu valoda 87
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. dizains un tehnoloģijas 94
9.50-10.30 3. latviešu valoda 87
10.35-11.15 4. angļu valoda 102
11.25-12.05 5. dabaszinības 98
12.30-13.10 6. klases stunda 94

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. latviešu valoda 87
9.50-10.30 3. dabaszinības 98
10.35-11.15 4. matemātika 95
11.25-12.05 5. mūzika 100a
12.30-13.10 6. sociālās zinības 94

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mūzika 100a
9.00-9.40 2. angļu valoda 102
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. matemātika 95

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 103
9.50-10.30 3. dabaszinības 98
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. sports un veselība /F halle
12.30-13.10 6. sports un veselība /F halle

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 103
9.00-9.40 2. dizains un tehnoloģijas 87
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. klases stunda 100
12.30-13.10 6. latviešu valoda 103

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. dabaszinības 98
10.35-11.15 4. sociālās zinības 94
11.25-12.05 5. matemātika 103
12.30-13.10 6. angļu valoda 102/80

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 103
9.50-10.30 3. dizains un tehnnoloģijas 87
10.35-11.15 4. latviešu valoda 103
11.25-12.05 5. latviešu valoda 103
12.30-13.10 6. mūzika 100a

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 103
9.00-9.40 2. latviešu valoda 103
9.50-10.30 3. matemātika 103
10.35-11.15 4. angļu valoda 102/80
11.25-12.05 5. sports un veselība halle

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 103
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. latviešu valoda 103
10.35-11.15 4. latviešu valoda 103
11.25-12.05 5. matemātika 103
12.30-13.10 6. klases stunda 103

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība /F halle
9.00-9.40 2. sports un veselība /F halle
9.50-10.30 3. matemātika 103
10.35-11.15 4. mūzika 100.a
11.25-12.05 5. dabaszinība 94
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 103
9.50-10.30 3. latviešu valoda 103
10.35-11.15 4. latviešu valoda 103
11.25-12.05 5. dabaszinības 94
12.30-13.10 6. Sports un veselība halle

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. latviešu valoda 103
10.35-11.15 4. sociālās zinības 94
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 95
12.30-13.10 6. angļu valoda 102

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. angļu valoda 102
10.35-11.15 4. matemātika 103
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 95

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. klases stunda 99
9.50-10.30 3. matemātika 99
10.35-11.15 4. angļu valoda 102
11.25-12.05 5. vizuālā māksla Z4
12.30-13.10 6. mūzika 100a

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 99
9.00-9.40 2. latviešu valoda 99
9.50-10.30 3. latviešu valoda 99
10.35-11.15 4. dabaszinības 94
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 95

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. latviešu valoda 99
9.50-10.30 3. latviešu valoda 99
10.35-11.15 4. matemātika 99
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. dizains untehnoloģijas 95

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 99
9.50-10.30 3. latviešu valoda 99
10.35-11.15 4. latviešu valoda 99
11.25-12.05 5. sociālās zinības 94
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. dabaszinības 94
12.30-13.10 6. angļu valoda 102

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 97
9.00-9.40 2. latviešu valoda 97
9.50-10.30 3. dabaszinības 94
10.35-11.15 4. mūzika 100a
11.25-12.05 5. matemātika 97

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dabaszinības 94
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. latviešu valoda 97
10.35-11.15 4. latviešu valoda 97
11.25-12.05 5. angļu valoda 80

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. dizains un tehnoloģijas 95
9.50-10.30 3. matemātika 97
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. angļu valoda 80
12.30-13.10 6. latviešu valoda 97

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 97
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. klases stunda 97
12.30-13.10 6. dizains un tehnoloģijas 95

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. sociālās zinības 94
9.50-10.30 3. latviešu valoda 97
10.35-11.15 4. matemātika 97
11.25-12.05 5. mūzika 100a
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. dabaszinības 94
9.50-10.30 3. dizains un tehnoloģijas 95
10.35-11.15 4. matemātika 97
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. sports unveselība halle

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 80
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93a
11.25-12.05 5. latviešuvaloda 93a
12.30-13.10 6. sociāli emocionālā audz. /F 93a

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 97
9.50-10.30 3. mūzika 100a
10.35-11.15 4. angļu valoda 80
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 95

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. dabaszinības 94
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93a
11.25-12.05 5. latviešu valoda 93a
12.30-13.10 6. matemātika 97
13.20-14.00 7. klases stunda 93a

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 97
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. sociālās zinības 94
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93a
11.25-12.05 5. latviešu valoda 93a

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. datorika 83/82
9.50-10.30 3. matemātika 61
10.35-11.15 4. dabaszinības 81
11.25-12.05 5. latviešu valoda 99
12.30-13.10 6. latviešu valoda 99

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. mūzika 85
9.50-10.30 3. sports un veselība /F halle
10.35-11.15 4. sports un veselība /F halle
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 62/70
12.30-13.10 6. angļu valoda 102

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 81
9.00-9.40 2. matemātika 50
9.50-10.30 3. angļu valoda 102
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. vizuālā māksla Z4
12.30-13.10 6. soc.zin. un vēsture 48
13.20-14.00 7. klases stunda 102

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. krievu valoda 64.a
9.50-10.30 3. mūzika 85
10.35-11.15 4. matemātika 50
11.25-12.05 5. matemātika 48
12.30-13.10 6. latviešu valoda 99

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. soc.zin. un vēsture 81
10.35-11.15 4. dabaszinības 81
11.25-12.05 5. latviešu valoda 99
12.30-13.10 6. latviešu valoda 99

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. datorika 83/82
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. angļu valoda 102
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. mūzika 85
12.30-13.10 6. soc.zin. un vēsture 100

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. dizains un tehnoliģijas 95/70
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. latviešu valoda 86
12.30-13.10 6. latviešu valoda 86
13.20-14.00 7. klases stunda 81

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vizuālā māksla Z4
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. latviešu valoda 86

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 67
9.00-9.40 2. krievu valoda 60
9.50-10.30 3. dabaszinības 81
10.35-11.15 4. latviešu valoda 86
11.25-12.05 5. angļu valoda 102

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. latviešu valoda 86
9.50-10.30 3. latviešu valoda 86
10.35-11.15 4. soc.zin. un vēsture 100
11.25-12.05 5. dabaszinības 81
12.30-13.10 6. mūzika 85

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 64a
9.00-9.40 2. angļu valoda 102
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. datorika 83/82
11.25-12.05 5. soc.zin. un vēsture 100
12.30-13.10 6. mūzika 85

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 86
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 95/70
11.25-12.05 5. angļu valoda 102
12.30-13.10 6. klases stunda 100a

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 61
9.00-9.40 2. dabaszinības 81
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. latviešu valoda 61
11.25-12.05 5. latviešu valoda 61
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 64
9.00-9.40 2. latviešu valoda 64
9.50-10.30 3. krievu valoda 60
10.35-11.15 4. matemātika 64
11.25-12.05 5. dabaszinības 81
12.30-13.10 6. mūzika 85

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 63
9.50-10.30 3. latviešu valoda 99
10.35-11.15 4. latviešu valoda 99
11.25-12.05 5. soc.zin. un Vēsture 100

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mūzika 85
9.00-9.40 2. matemātika 61
9.50-10.30 3. latviešu valoda 64a
10.35-11.15 4. latviešu valoda 64a
11.25-12.05 5. datorika 83/82
12.30-13.10 6. angļu valoda 85

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. matemātika 50
9.50-10.30 3. dabaszinības 81
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. soc.zin. un vēsture Z2
12.30-13.10 6. soc.zin. un vēsture Z2
13.20-14.00 7. klases stunda 48

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. teātra māksla Z1
9.00-9.40 2. latviešu valoda 61
9.50-10.30 3. latviešu valoda 61
10.35-11.15 4. matemātika 50
11.25-12.05 5. dizains un tehn. 62/70
12.30-13.10 6. sports un veselība halle

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 58
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. dabaszinības 81
11.25-12.05 5. krievu valoda 60
12.30-13.10 6. latviešu valoda 64

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. angļu valoda 80
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. vizuālā māksla Z4
12.30-13.10 6. latviešu valoda 86

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases stunda 67
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. latviešu valoda 93a
12.30-13.10 6. latviešu valoda 93a

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. datorika1 82
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. angļu valoda 102
10.35-11.15 4. sociālās zin. un vēsture 100
11.25-12.05 5. sports un veselība /F halle
12.30-13.10 6. sports un veselība /F halle
13.20-14.00 7. mūzika 85
14.10-14.50 8. datorika 2 82

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 67
9.00-9.40 2. teātra māksla Z1
9.50-10.30 3. latviešu valoda 93a
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93a
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. dabaszinības 85

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. krievu valoda 64a
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. dabaszinības 78
12.30-13.10 6. soc,zin. un vēsture 100

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. latviešu valoda 93a
9.50-10.30 3. latviešu valoda 93a
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. angļu valoda 102
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4
13.20-14.00 7. dizains un tehn. 62/70

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 93a
9.00-9.40 2. latviešu valoda 93a
9.50-10.30 3. datorika 83/82
10.35-11.15 4. matemātika 61
11.25-12.05 5. angļu valoda 63
12.30-13.10 6. klases stunda 78
13.20-14.00 7. mūzika 85

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. latviešu valoda 93a
9.50-10.30 3. matemātika 50
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. dizains un tehnoloģijas 62/70
13.20-14.00 7. vizuālā māksla Z4

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. latviešu valoda 93a
9.50-10.30 3. teātra māksla Z1
10.35-11.15 4. dabaszinības 85
11.25-12.05 5. matemātika 50

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 93a
9.00-9.40 2. latviešu valoda 93a
9.50-10.30 3. matemātika 50
10.35-11.15 4. soc.zin. un vēsture 100
11.25-12.05 5. krievu valoda 64a
12.30-13.10 6. dabaszinības 78

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. mūzika 85
9.50-10.30 3. soc.zin. un vēsture 100
10.35-11.15 4. angļu valoda 63
11.25-12.05 5. matemātika 67
12.30-13.10 6. matemātika 67

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 1/2 80
9.00-9.40 2. sociālās zinības un vēsture 100
9.50-10.30 3. latviešu valoda 93a
10.35-11.15 4. latviešu valoda 93a
11.25-12.05 5. matemātika 67
12.30-13.10 6. matemātika 67
13.20-14.00 7. vizuālā māksla Z4
14.10-14.50 8. angļu valoda 1/2 80

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. soc.zin. un vēsture 100
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. dabaszinības 81
11.25-12.05 5. krievu valoda 64a/60
12.30-13.10 6. klases stunda 80

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 1/2 80
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. datorika 83/82
10.35-11.15 4. teātra māksla Z1
11.25-12.05 5. latviešu valoda 93a
12.30-13.10 6. latviešu valoda 93a
13.20-14.00 7. angļu valoda 1/2 80

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. latviešu valoda 93a
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. soc.zin. un vēsture 100
12.30-13.10 6. dabaszinības 81
13.20-14.00 7. krievu valoda 60/64.a

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris/angļu valoda 1/2 80
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. dizains un tehnoloģijas 62/70
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 62/70
12.30-13.10 6. latviešu valoda 93a
13.20-14.00 7. angļu valoda 1/2 80

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 48
9.00-9.40 2. mūzika 85
9.50-10.30 3. sociālās zinības un vēsture 100
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. dabaszinības 81
12.30-13.10 6. latviešu valoda 58
13.20-14.00 7. angļu valoda 80/63

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 48
9.50-10.30 3. latviešu valoda 63
10.35-11.15 4. latviešu valoda 80
11.25-12.05 5. dabaszinības 81
12.30-13.10 6. krievu valoda 64a/60
13.20-14.00 7. angļu valoda 80/63

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 48
9.00-9.40 2. datorika 83/82
9.50-10.30 3. soc.zin. un vēsture 100
10.35-11.15 4. krievu valoda 64a/60
11.25-12.05 5. teātra māksla Z1
12.30-13.10 6. latviešu valoda 64
13.20-14.00 7. vizuālā māksla Z4

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 48
9.00-9.40 2. sociālās zinības un vēsture 100
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. sports un veselība halle
11.25-12.05 5. dizains un tehnoloģijas 62/70
12.30-13.10 6. dizains un tehnoloģijas 62/70

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 48
9.50-10.30 3. latviešu valoda 85
10.35-11.15 4. latviešu valoda 85
11.25-12.05 5. klases stunda 85
12.30-13.10 6. angļu valoda 80/63

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. inžinierzinības 50
9.00-9.40 2. matemātika 66
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. ģeogrāfija 78
11.25-12.05 5. Latvijas un pasaules vēsture 56
12.30-13.10 6. dizains un tehnoloģijas 62/82
13.20-14.00 7. dizains un tehnoloģijas 62/82
14.10-14.50 8. matemātika /F 66

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. datorika 83/82
9.50-10.30 3. mūzika 85
10.35-11.15 4. angļu valoda 63
11.25-12.05 5. matemātika 66
12.30-13.10 6. sports un veselība halle
13.20-14.00 7. bioloģija 81
14.10-14.50 8. klases stunda 66

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība /F halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. latviešu valoda 58
10.35-11.15 4. latviešu valoda 58
11.25-12.05 5. sociālās zinības 100
12.30-13.10 6. angļu valoda 63
13.20-14.00 7. krievu valoda 64a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vizuālā māksla z4
9.00-9.40 2. teātra māksla Z1
9.50-10.30 3. matemātika 66
10.35-11.15 4. latviešu valoda 58
11.25-12.05 5. latviešu valoda 58
12.30-13.10 6. angļu valoda 63
13.20-14.00 7. Latvijas un pasaules vēsture 56

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība /F halle
9.00-9.40 2. ģeogrāfija 78
9.50-10.30 3. matemātika 66
10.35-11.15 4. matemātika 66
11.25-12.05 5. krievu valoda 64a
12.30-13.10 6. bioloģija 81
13.20-14.00 7. latviešu valoda 58

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 1/2 63
9.00-9.40 2. bioloģija 81
9.50-10.30 3. ģeogrāfija 78
10.35-11.15 4. latvieš valoda 58
11.25-12.05 5. latviešu valoda 58
12.30-13.10 6. matemātika 97
13.20-14.00 7. sports un veselība halle
14.10-14.50 8. angļu valoda 1/2 63

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 1/2 63
9.00-9.40 2. krievu valoda 64a/60
9.50-10.30 3. datorika 83/82
10.35-11.15 4. latviešu valoda 58
11.25-12.05 5. latviešu valoda 58
12.30-13.10 6. mūzika 85
13.20-14.00 7. matemātika /F 97

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mazais projekts /F 63
9.00-9.40 2. Latvijas un pasaules vēsture 56
9.50-10.30 3. bioloģija 81
10.35-11.15 4. matemātika 97
11.25-12.05 5. matemātika 97
12.30-13.10 6. Latvijas un pasaules vēsture 56
13.20-14.00 7. dizains un tehnoloģijas 62/82
14.10-14.50 8. dizains un tehnoloģijas 62/82

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. teātra māksla Z1
9.00-9.40 2. vizuālā māksla Z4
9.50-10.30 3. sociālās zinības 100
10.35-11.15 4. matemātika 97
11.25-12.05 5. sports un veselība halle
12.30-13.10 6. sports un veselība halle
13.20-14.00 7. klases stunda 63
14.10-14.50 8. angļu valoda 1/2 63

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 63
9.00-9.40 2. matemātika 97
9.50-10.30 3. ģeogrāfija 78
10.35-11.15 4. krievu valoda 60/64.a
11.25-12.05 5. inženierzinības 50
12.30-13.10 6. latviešu valoda 58
13.20-14.00 7. angļu valoda 1/2 63

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. sports un veselība halle
9.50-10.30 3. mūzika 85
10.35-11.15 4. sociālās zinības 100
11.25-12.05 5. ģeogrāfija 78
12.30-13.10 6. matemātika 66
13.20-14.00 7. bioloģija 81
14.10-14.50 8. dizains un tehnoloģijas 62/82

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. latviešu valoda 58
9.50-10.30 3. latviešu valoda 58
10.35-11.15 4. matemātika 66
11.25-12.05 5. angļu valoda 63
12.30-13.10 6. bioloģija 81
13.20-14.00 7. sports un veselība /F halle
14.10-14.50 8. krievu valoda 64.a

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. krievu valoda 64a
9.00-9.40 2. matemātika 66
9.50-10.30 3. sports un veselība halle
10.35-11.15 4. datorika 83/82
11.25-12.05 5. latviešu valoda 58
12.30-13.10 6. fizika 50
13.20-14.00 7. angļu valoda 63
14.10-14.50 8. ķīmija 77

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases stunda 58
9.00-9.40 2. datorika 83/82
9.50-10.30 3. vizuālā māksla Z4
10.35-11.15 4. matemātika 66
11.25-12.05 5. angļu valoda 63
12.30-13.10 6. fizika 50
13.20-14.00 7. ķīmija 77
14.10-14.50 8. Latvijas un pasaules vēsture 56

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. Latvijas un pasaules vēsture 56
9.00-9.40 2. sports un veselība /F halle
9.50-10.30 3. latviešu valoda 58
10.35-11.15 4. latviešu valoda 58
11.25-12.05 5. ģeogrāfija 78
12.30-13.10 6. matemātika 66

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 66
9.00-9.40 2. ģeogrāfija 78
9.50-10.30 3. angļu valoda 80/63
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. latviešu valoda 86
12.30-13.10 6. latviešu valoda 86
13.20-14.00 7. Latvijas un pasaules vēsture 56

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. matemātika 66
9.50-10.30 3. latviešu valoda 86
10.35-11.15 4. latviešu valoda 86
11.25-12.05 5. Latvija un pasaules vēsture 56
12.30-13.10 6. ķīmija 77
13.20-14.00 7. klases stunda 86
14.10-14.50 8. angļu valoda 80/63

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 66
9.00-9.40 2. krievu valoda 64a/60
9.50-10.30 3. angļu valoda 80/63
10.35-11.15 4. bioloģija 81
11.25-12.05 5. datorika 83/82
12.30-13.10 6. sociālās zinības 100
13.20-14.00 7. fizika 50

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 66
9.00-9.40 2. ģeogrāfija 78
9.50-10.30 3. datorika 83/82
10.35-11.15 4. krievu valoda 64a/60
11.25-12.05 5. fizika 50
12.30-13.10 6. vizuālā māksla Z4
13.20-14.00 7. sports un veselība halle
14.10-14.50 8. ķīmija 77

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. bioloģija 81
9.50-10.30 3. dizains un tehnoloģijas 62/82
10.35-11.15 4. latviešu valoda 86
11.25-12.05 5. matemātika 66
12.30-13.10 6. sports un veselība halle
13.20-14.00 7. sports un veselība halle

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu valoda 86
9.50-10.30 3. latviešu valoda 86
10.35-11.15 4. angļu valoda 63
11.25-12.05 5. matemātika 50
12.30-13.10 6. Latvija un pasaules vēsture 56
13.20-14.00 7. ģeogrāfija 78
14.10-14.50 8. fizika 50
15.00-15.40 9. sports un veselība halle

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. angļu valoda 63
9.50-10.30 3. matemātika 48
10.35-11.15 4. datorika 83/82
11.25-12.05 5. mūzika 85
12.30-13.10 6. sociālās zinības 100
13.20-14.00 7. bioloģija 77
14.10-14.50 8. sports un veselība /F halle

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sociālās zinības 100
9.00-9.40 2. bioloģija 77
9.50-10.30 3. matemātika 48
10.35-11.15 4. Latvijas un pasaules vēsture 56
11.25-12.05 5. angļu valoda 63
12.30-13.10 6. latviešu valoda 86
13.20-14.00 7. latviešu valoda 86
14.10-14.50 8. sports un veselība halle

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dizains un tehnoloģijas 62/82
9.00-9.40 2. ķīmija 77
9.50-10.30 3. matemātika 48
10.35-11.15 4. vizuālā māksla Z4
11.25-12.05 5. latviešu valoda 86
12.30-13.10 6. krievu valoda 60
13.20-14.00 7. datorika 83/82
14.10-14.50 8. sports un veselība halle

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. ķīmija 77
9.50-10.30 3. sports un veselība /F halle
10.35-11.15 4. matemātika 50
11.25-12.05 5. krievu valoda 60
12.30-13.10 6. ģeogrāfija 78
13.20-14.00 7. fizika 50

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. Latvijas un pasaules vēsture 56
9.50-10.30 3. bioloģija 81
10.35-11.15 4. matemātika 66
11.25-12.05 5. matemātika 66
12.30-13.10 6. fizika 50
13.20-14.00 7. krievu valoda 64a/60
14.10-14.50 8. bioloģija /F 81

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. angļu valoda 80/61
9.50-10.30 3. angļu valoda 80/61
10.35-11.15 4. ķīmija 77
11.25-12.05 5. datorika 83/82
12.30-13.10 6. matemātika 66
13.20-14.00 7. Latvijas un pasaules vēsture 56
14.10-14.50 8. latviešu valoda 86

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda 86
9.00-9.40 2. latviešu valoda 86
9.50-10.30 3. matemātika 66
10.35-11.15 4. sociālās zinības 100
11.25-12.05 5. bioloģija 81
12.30-13.10 6. krievu valoda 64a/60
13.20-14.00 7. sports un veselība halle
14.10-14.50 8. sports un veselība halle

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. mūzika 85
9.50-10.30 3. ģeogrāfija 78
10.35-11.15 4. ķīmija 77
11.25-12.05 5. vizuālā māksla Z4
12.30-13.10 6. matemātika 66
13.20-14.00 7. latviešu valoda 86
14.10-14.50 8. datorika 83/82

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports un veselība halle
9.00-9.40 2. dizains un tehnoloģijas 62/82
9.50-10.30 3. angļu valoda 80/61
10.35-11.15 4. ģeogrāfija 78
11.25-12.05 5. latviešu valoda 86
12.30-13.10 6. fizika 50
13.20-14.00 7. klases stunda 81
14.10-14.50 8. angļu valoda /F 80

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. angļu valoda 80/63
9.50-10.30 3. matemātika 48
10.35-11.15 4. latviešu valoda 86
11.25-12.05 5. ķīmija 77
12.30-13.10 6. krievu valoda 64a/60
13.20-14.00 7. latviešu valoda 86

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. bioloģija 81
9.50-10.30 3. sociālās zinības 100
10.35-11.15 4. matemātika 48
11.25-12.05 5. fizika 50
12.30-13.10 6. datorika 83/82
13.20-14.00 7. krievu valoda 64a/60
14.10-14.50 8. Latvijas un pasaules vēsture 56

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 48
9.50-10.30 3. latviešu valoda 86
10.35-11.15 4. latviešu valoda 86
11.25-12.05 5. klases stunda 64a
12.30-13.10 6. bioloģija 81
13.20-14.00 7. ģeogrāfija 78
14.10-14.50 8. angļu valoda 80/63
15.00-15.40 9. sports un veselība halle

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 48
9.50-10.30 3. Latvijas un pasaules vēsture 56
10.35-11.15 4. datorika 83/82
11.25-12.05 5. mūzika 85
12.30-13.10 6. latviešu valoda 86
13.20-14.00 7. vizuālā māksla Z4
14.10-14.50 8. sports un veselība halle
15.00-15.40 9. sports un veselība halle

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. koris
9.00-9.40 2. fizika 50
9.50-10.30 3. matemātika 48
10.35-11.15 4. ķīmija 77
11.25-12.05 5. angļu valoda 80/63
12.30-13.10 6. dizains un tehnoloģijas 62/82
13.20-14.00 7. ģeogrāfija 78

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika /F 48
9.00-9.40 2. latviešu valoda 64
9.50-10.30 3. fizika 50
10.35-11.15 4. ķīmija 77
11.25-12.05 5. krievu valoda 60
12.30-13.10 6. matemātika 48
13.20-14.00 7. latviešu valoda 64
14.10-14.50 8. sports un veselība

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases stunda 64
9.00-9.40 2. vēsture un soc. zin. 56
9.50-10.30 3. krievu valoda 60
10.35-11.15 4. angļu valoda 61
11.25-12.05 5. bioloģija 77
12.30-13.10 6. sociālās zinātnes 78
13.20-14.00 7. kultūras pamati 58
14.10-14.50 8. matemātika 48

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. uzņēmējdarbības pamati 78
9.00-9.40 2. latviešu valoda 64
9.50-10.30 3. latviešu valoda 64
10.35-11.15 4. uzņēmējdarbības pamati 78
11.25-12.05 5. ģeogrāfija 85
12.30-13.10 6. teātris un drāma/dig.dizains Z1/82
13.20-14.00 7. psiholoģija 48
14.10-14.50 8. psiholoģija 48
15.00-15.40 9. matemātika /F 48

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. angļu valoda 61
9.50-10.30 3. angļu valoda 61
10.35-11.15 4. matemātika 48
11.25-12.05 5. ķīmija 77
12.30-13.10 6. teātris un drāma/dig.dizains Z1/82
13.20-14.00 7. kūltūras pamati 64
14.10-14.50 8. sociālās zinātnes 80
15.00-15.40 9. vācu valoda 80

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. Fizika 50
9.00-9.40 2. latviešu valoda 64
9.50-10.30 3. latviešu valoda 64
10.35-11.15 4. vēsture un soc.zin. 56
11.25-12.05 5. matemātika 48
12.30-13.10 6. sports un veselība halle
13.20-14.00 7. sports un veselība halle

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 58
9.00-9.40 2. ķīmija 77
9.50-10.30 3. krievu valoda 60
10.35-11.15 4. fizika 50
11.25-12.05 5. latviešu valoda 64
12.30-13.10 6. latviešu valoda 64
13.20-14.00 7. kūltūras pamati Z2

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika /F 50
9.00-9.40 2. sociālās zinātnes 78
9.50-10.30 3. bioloģija 77
10.35-11.15 4. latviešu valoda 64
11.25-12.05 5. angļu valoda 61
12.30-13.10 6. fizika 50
13.20-14.00 7. sociālās zinātnes 78
14.10-14.50 8. kultūras pamati 58
15.00-15.40 9. sports un veselība halle

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases stunda 50
9.00-9.40 2. ģeogrāfija 85
9.50-10.30 3. matemātika 50
10.35-11.15 4. latviešu valoda 64
11.25-12.05 5. uzņēmējdarbības pamati 78
12.30-13.10 6. uzņēmējdarbības pamati 78
13.20-14.00 7. teātris un drāma Z1

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 50
9.00-9.40 2. soc.zin. un vēsture 56
9.50-10.30 3. teātris un drāma Z1
10.35-11.15 4. angļu valoda 61
11.25-12.05 5. angļu valoda 61
12.30-13.10 6. sports un veselība halle
13.20-14.00 7. sports un veselība halle

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 67
9.00-9.40 2. krievu valoda 60
9.50-10.30 3. psiholoģija Z2
10.35-11.15 4. psiholoģija Z2
11.25-12.05 5. soc.zin. un vēsture 56
12.30-13.10 6. ķīmija 77
13.20-14.00 7. latviešu valoda 64
14.10-14.50 8. latviešu valoda 64

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 1 61
9.00-9.40 2. bioloģija 48
9.50-10.30 3. latviešu valoda 64
10.35-11.15 4. latviešu valoda 64
11.25-12.05 5. kultūras pamati Z2
12.30-13.10 6. ķīmija 77
13.20-14.00 7. matemātika 67
14.10-14.50 8. projekta darbs 78

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 2/datorika 1 61/81
9.00-9.40 2. latviešu valoda 64
9.50-10.30 3. latviešu valoda 64
10.35-11.15 4. krievu valoda 60/64.a
11.25-12.05 5. matemātika 67
12.30-13.10 6. bioloģija 48
13.20-14.00 7. fizika 50
14.10-14.50 8. angļu valoda 2 61

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 1 61
9.00-9.40 2. projekta darbs 78
9.50-10.30 3. vēsture 56
10.35-11.15 4. ķīmija 77
11.25-12.05 5. matemātika 67
12.30-13.10 6. sports un veselība halle
13.20-14.00 7. sports un veselība halle
14.10-14.50 8. teātris un drāma Z1
15.00-15.40 9. datorika 2 82

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 1 61
9.00-9.40 2. uzņēmējdarbības pamati 80
9.50-10.30 3. sociālās zinātnes 80
10.35-11.15 4. ģeogrāfija 78
11.25-12.05 5. teātris un drāma Z1
12.30-13.10 6. matemātika 67
13.20-14.00 7. klases stunda 48
14.10-14.50 8. fizika 50
15.00-15.40 9. sports un veselība halle

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu valoda 2 61
9.00-9.40 2. vēsture 56
9.50-10.30 3. krievu valoda 64a/60
10.35-11.15 4. latviešu valoda 64
11.25-12.05 5. latviešu valoda 64
12.30-13.10 6. publiskā uzstāšanās Z2

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vēsture/sociālās zinātnes 56/83
9.00-9.40 2. fizika 50
9.50-10.30 3. latviešu valoda/bioloģija 58/77
10.35-11.15 4. krievu valoda 60
11.25-12.05 5. matemātika 48
12.30-13.10 6. kultūras pamati Z2
13.20-14.00 7. latviešu valoda /F 58

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda/bioloģija 58/77
9.00-9.40 2. ķīmija 77
9.50-10.30 3. vēsture/sociālās zinātnes 56/78
10.35-11.15 4. vēsture/sociālās zinātnes 56/78
11.25-12.05 5. matemātika 48
12.30-13.10 6. angļu valoda 61
13.20-14.00 7. angļu valoda 61
14.10-14.50 8. fizika 50

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu valoda /F 58
9.00-9.40 2. psiholoģija Z2
9.50-10.30 3. uzņēmējdarbības pamati 78
10.35-11.15 4. matemātika 48
11.25-12.05 5. krievu valoda 60
12.30-13.10 6. latviešu valoda/bioloģija 58/77
13.20-14.00 7. latviešu valoda/bioloģija 58/77
14.10-14.50 8. vēsture/sociālās zinātnes 56/78
15.00-15.40 9. sports un veselība halle

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. fizika 50
9.50-10.30 3. latviešu valoda/bioloģija 58/77
10.35-11.15 4. vēsture/sociālās zinātnes 56/80
11.25-12.05 5. vēsture/sociālās zinātnes 56/80
12.30-13.10 6. angļu valoda 61
13.20-14.00 7. angļu valoda 61
14.10-14.50 8. klases stunda 61

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. angļu valoda 61
9.50-10.30 3. ķīmija 77
10.35-11.15 4. angļu valoda 61
11.25-12.05 5. latviešu valoda/ bioloģija 58/77
12.30-13.10 6. matemātika 48
13.20-14.00 7. publiskā uzstāšanās Z2
14.10-14.50 8. sports un veselība halle
15.00-15.40 9. sports un veselība halle