Stundu saraksts neklātienes klasēm

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Ģeogrāfija 60
15.45 - 16.25 10. Vēsture 60
16.30 - 17.10 11. Vizuālā māksla 60
17.15 - 17.55 12. Sociālās zinības 60
18.15 - 18.55 13. Fizika/Inženierzinības 60
19.00 - 19.40 14. Matemātika 60
19.45 - 20.25 15. Matemātika 60
20.30 - 21.10 16. Klases stunda 60

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Latviešu valoda 60
15.45 - 16.25 10. Latviešu valoda 60
16.30 - 17.10 11. Mūzika 60
17.15 - 17.55 12. Latviešu valoda 60
18.15 - 18.55 13. Literatūra 60
19.00 - 19.40 14. Bioloģija 60
19.45 - 20.25 15. Angļu valoda 60
20.30 - 21.10 16. Ķīmija -77.k.

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Kultūras pamati 56
15.45 - 16.25 10. Kultūra un māksla 56
16.30 - 17.10 11. Krievu valoda 56
17.15 - 17.55 12. Krievu valoda 56
18.15 - 18.55 13. Matemātika 56
19.00 - 19.40 14. Vēsture un soc. zinības 56
19.45 - 20.25 15. Vēsture un soc. zinības 56
20.30 - 21.10 16. Dabaszinības 56
21.15 - 21.55 17. Dabaszinības 56

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Datorika - 82.k. 82
15.45 - 16.25 10. Datorika - 82.k. 82
16.30 - 17.10 11. Angļu valoda 56
17.15 - 17.55 12. Latviešu valoda 56
18.15 - 18.55 13. Klases stunda 56
19.00 - 19.40 14. Matemātika 56
19.45 - 20.25 15. Matemātika 56
20.30 - 21.10 16. Sports un veselība

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Projekta darbs 48
15.45 - 16.25 10. Filozofija 48
16.30 - 17.10 11. Kultūra un māksla 48
17.15 - 17.55 12. Kultūra un māksla 48
18.15 - 18.55 13. Uzņēmējdarbības pamati 48
19.00 - 19.40 14. Uzņēmējdarbības pamati 48
19.45 - 20.25 15. Matemātika 48
20.30 - 21.10 16. Krievu valoda 48
21.15 - 21.55 17. Krievu valoda 48

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Vēsture un soc. zinības 48
15.45 - 16.25 10. Klases stunda 48
16.30 - 17.10 11. Latviešu valoda 48
17.15 - 17.55 12. Matemātika 48
18.15 - 18.55 13. Matemātika 48
19.00 - 19.40 14. Dabaszinības - 77.k.
19.45 - 20.25 15. Dabaszinības - 77.k.
20.30 - 21.10 16. Angļu valoda 48

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Krievu valoda 50
15.45 - 16.25 10. Ekonomika 50
16.30 - 17.10 11. Ekonomika 50
17.15 - 17.55 12. Vēsture 50
18.15 - 18.55 13. Politika un tiesības 50
19.00 - 19.40 14. Fizika 50
19.45 - 20.25 15. Fizika 50
20.30 - 21.10 16. Matemātika 50
21.15 - 21.55 17. Matemātika 50

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Latviešu valoda 50
15.45 - 16.25 10. Literatūra 50
16.30 - 17.10 11. Ķīmija 77
17.15 - 17.55 12. Ķīmija 77
18.15 - 18.55 13. Bioloģija 50
19.00 - 19.40 14. Angļu valoda 50
19.45 - 20.25 15. Klases stunda 50
20.30 - 21.10 16. Kulturoloģija 50