Stundu izmaiņas

Stundu izmaiņas izliktas skolas vestibilā pie ziņojumu dēļa un publicētas eklasē
Direktores vietniece I.Freivalde