Vēsture

2021. gadā oktobrī ekspluatācijā nodots jaunais korpuss, kura pirmajā stāvā ir  centrālā ieeja skolā, trīs multifunkcionālas mācību telpas, kuras transformējas pasākumu zālē. Otrajā stāvā atrodas mūsdienīga bibliotēka ar lasītavu. Skolas ēku faktiskā adrese ir Lapsu iela 1.

2015.gads – Reorganizējot Cēsu 2.vidusskolu un Cēsu pilsētas pamatskolu, izveido Cēsu Pilsētas vidusskolu no 1. – 12.klasei, kura realizē arī vakara un neklātienes izglītības programmas.

2010.gads – Reorganizējot Cēsu pilsētas Vakara vidusskolu, tās vakara un neklātienes izglītības programmas turpina realizēt Cēsu 2.vidusskola no 7. – 12.klasei.

2001.gads – Uz Cēsu pilsētas ģimnāzijas bāzes reorganizācijas rezultātā izveido divas skolas: Cēsu pilsētas ģimnāziju un Cēsu pilsētas pamatskolu.

1996.gads – Cēsu 1.vidusskolai piešķir pilsētas ģimnāzijas statusu.