Karjera

CPV-karjeras-programma_2023.2024.

Karjeras-attīstības-atbalsta-pasākumu-plāns-2023_2024

CPV_Karjeras_atbalsts_attistibas_plans_2023._2024.

karjeras-konsultansts

KARJERAS-KONSULTANTA-PAMATUZDEVUMI

Pasaule strauji mainās, sabiedrība attīstās un pilnveidojas visdažādākās tehnoloģijas un rodas jaunas profesijas.

Mēs nevaram paredzēt, kāda būs pasaule un sabiedrība, kurā dzīvos mūsu bērni un kāda būs viņu nodarbošanās, bet mēs varam atbalstīt un veicināt sava bērna veiksmīgu izaugsmi. Palīdzot saviem bērniem, iegūt zināšanas, prasmes, spējas un veidot vērtības, kas viņiem dzīvē palīdzēs īstenot savu potenciālu un atrast savu ceļu.

Jaunais Valsts pamatizglītības standarts tapis, pilnveidojot vispārējās izglītības mācību saturu un pieeju, lai pielāgotos mūsdienu sabiedrības prasībām un vajadzībām – padarītu mācības aktuālas un jēgpilnas, novērstu satura sadrumstalotību, dubultošanos un informācijas pārmērību, nodrošinātu mācību satura pēctecību, veicinātu skolēnos kopsakarību izpratni un spēju zināšanas lietot.

Pārmaiņas pamatskolas mācību saturā un pieejā ar mērķi ikvienā skolā visiem bērniem nodrošināt mūsdienām atbilstošu izglītību, lai dotu iespēju iegūt lietpratīgam skolēnam nepieciešamās zināšanas, izpratni, prasmes un vērtības, nostiprinātas Valsts pamatizglītības standartā, kas izstrādāts Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotajā ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) un ir balstītas pasaules labāko skolu pieredzē.

Vairāk par kompetenču pieejas teorētisko pamatojumu lasiet šeit: https://www.siic.lu.lv/skolam/petnieciba/monografija-macisanas-lietpratibai

Avots: 

https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pamatizglitiba

https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/vidusskola 

Atbalsts vecākiem:

https://www.youtube.com/watch?v=9EBFibwAHeo

https://www.youtube.com/watch?v=iDtvRVnTGaM

https://www.youtube.com/watch?v=PNu-2bE1XCM

Noderīgs materiāls vecākiem. Mans bērns izvēlas karjeru

https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=64&chapterid=1057#mod_book-chapter