Karjera

karjeras-konsultanst_2022.

Karjeras-attīstības-atbalsta-pasākumu-plāns-2022_2023

CPV-karjeras-programma_2022.

CPV_Karjeras_atbalsts_attistibas_plans_2022._2023.

Spēle 1. – 6. klašu skolēniem “Kļūšu par profesionāli”

Lai palīdzētu izzināt profesiju pasaules dažādību, 1.-6. klašu skolēniem ir izstrādāta digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par profesionāli”. Spēle ir pieejama tiešsaistē parprof.lv.

Bērnu un vecāku priekšstati par profesijām bieži vien ir nepilnīgi. Spēli radīta, lai sākumskolas skolēni interaktīvi varētu iepazīt 37 dažādu profesiju pārstāvju ikdienu viņu darba vidē, kā arī noskaidrot profesijās nepieciešamās prasmes, zināšanas un veicamos pienākumus. Spēle arī rosina domāt, par to, kas skolēnam pašam padodas, kādas ir viņa vai viņas intereses.

Digitāli interaktīvā spēle “Kļūšu par profesionāli” neprasa iepriekšēju sagatavošanos vai speciālas zināšanas. To ieteicams spēlēt ar pieaugušajiem, kopā pārdomāt, vai spēlētājam piemīt attiecīgajam profesionālim vajadzīgās īpašības, dalīties ar savu pieredzi un viedokli, tomēr rūpīgi sekot bērna domām un respektēt viņa vēlmes. Tāpat tās laikā ir iespēja rosināt idejas un sapņus par nākotnes profesijas izvēli, meklējot atbildes uz jautājumu: “Kas es būšu, kad izaugšu liels?”, jo nākotnes profesijas izvēle ir atbildīgs solis. Tā kā spēle “Kļūšu par profesionāli” paredzēta jaunāko klašu bērniem, tā ir spilgta, krāsaina, un to papildina dažādi skaņu efekti.

Spēli “Kļūšu par profesionāli” iespējams lietot gan datorā, gan mobilajā ierīcē, spēlējot to tīmeklī vai arī uz mobilās ierīces, pievienojot to kā lietotni mobilā telefona sākumekrānam. Spēles prezentācija pieejama VIAA Youtube kontā.

CPV karjeras programma

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns KAA_pasakumu_plans_veidlapa_2020_2021

Kas jāzina topošajam Cēsu Pilsētas vidusskolas audzēknim. Kas jāzina topošajam vidusskolēnam

“Pasaule mainās, un sabiedrība attīstās. Mēs nezinām, kādu sabiedrību veidos mūsu bērni un kāda būs viņu nodarbošanās, bet mēs varam dot viņiem zināšanas, prasmes un vērtības, kas viņiem dzīvē palīdzēs īstenot savu potenciālu un atrast savu ceļu. Jaunais Valsts pamatizglītības standarts tapis, pilnveidojot vispārējās izglītības mācību saturu un pieeju, lai pielāgotos mūsdienu sabiedrības prasībām un vajadzībām – padarītu mācības aktuālas un jēgpilnas, novērstu satura sadrumstalotību, dubultošanos un informācijas pārmērību, nodrošinātu mācību satura pēctecību, veicinātu skolēnos kopsakarību izpratni un spēju zināšanas lietot.

Pārmaiņas pamatskolas mācību saturā un pieejā ar mērķi ikvienā skolā visiem bērniem nodrošināt mūsdienām atbilstošu izglītību, lai dotu iespēju iegūt lietpratīgam skolēnam nepieciešamās zināšanas, izpratni, prasmes un vērtības, nostiprinātas Valsts pamatizglītības standartā, kas izstrādāts Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotajā ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) un ir balstītas pasaules labāko skolu pieredzē.

Vairāk par kompetenču pieejas teorētisko pamatojumu lasiet šeit: https://www.siic.lu.lv/skolam/petnieciba/monografija-macisanas-lietpratibai/

Avots: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pamatizglitiba.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019_2020

Karjeras konsultanta pamatuzd