Izglītības programmas

Izglītības programmas

Cēsu Pilsētas vidusskolā 2022./2023. m. g. realizē izglītības programmas:

  1. Pirmsskolas izglītības programma ( kods 01011111)
  2. Pamatizglītības programma ( kods 21011111)
  3. Pamatizglītības 2. posma ( 7. – 9. klase) programma ( kods 23011113)
  4. Vispārējās vidējās izglītības programma ( kods 31016011)
  5. Vispārējās vidējās izglītības programma ( kods 31016013)

Pirmais cipars:

0 – pirmsskola

2 – pamatizglītība

3 – vidējā izglītība

Pēdējais cipars:

1 – dienas izglītības programma

3 – neklātienes izglītības programma