ZAAO

lejupielāde

Atkritumu apsaimniekošana ir svarīga, jo tā pasargā vidi no atkritumos esošām kaitīgām vielām. Nepareiza atkritumu apsaimniekošana var izraisīt ūdens piesārņojumu, augsnes eroziju un gaisa piesārņojumu.

Atkritumus var pārstrādāt, ja tos savāc un apsaimnieko efektīvi, ievērojot normatīvo aktu prasības. Atkritumus, piemēram, plastmasu, stiklu un papīru, var šķirot, lai tos pārstrādātu jaunu produktu ražošanai, kas ietaupīs dabas resursus. Turklāt, ja šie atkritumi netiek pārstrādāti, tie nonāk poligonā.

SIA “ZAAO” piedāvā iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzībām pielāgotus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, kā arī veicina to pareizu izmantošanu informējot un izglītojot.

SIA “ZAAO” darbības reģiona uzņēmumiem, dažādu organizāciju pārstāvjiem, skolu un augstskolu mācību grupām piedāvājam apskatīt Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (RAAC) “Daibe” Cēsu novadā, Stalbes pagastā, lai iegūtu priekšstatu,

  • kas ir mūsdienīgs cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligons,
  • kā darbojas otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija,
  • kas ir infiltrāts un kā notiek tā attīrīšana.

 

ZAAO AKCIJA 2022./2023. m.g.

349104836_248812037739254_6309807410990933767_n

Cēsu Pilsētas vidusskolas skolēni piedalījās visās ZAAO organizētajās akcijās, iegūstot dažādas balvas. Prieks par Ķipariem, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4c klasi, komandām no 7.a, 7.b un 8.c klasēm, čaklajiem makulatūras vācējiem!

337547411_5900744780024597_2488982602441481557_n

Cēsu Pilsētas vidusskolas 7. un 8. klases skolēni piedalījās SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “Urda” rīkotajā akcijā “MĀKSLA rūpēties”.