Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Cēsu Pilsētas vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

http://www.cesuvsk.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss: Navigācijā ar TAB taustiņu nav fokusētas sadaļas Skolēniem, vecākiem, vakara, bibliotēka, skola
  • Formu lauki un kļūdu paziņojumi: Trūkst veidlapas etiķetes
  • Attēlu tekstuālā alternatīva: Saistītajā attēlā trūkst alternatīvā teksta, nav tekstuāla apraksta bildēm
  • Virsraksti: Atsevišķās lapās līmeņi nav secīgi

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.05.2023. Izvērtēšanu veica Ingars Babahins.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://drive.google.com/file/d/1XxYESMuIq9GsWlQ3io_GFdZC8mJjWBve/view?usp=sharing 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.
Ja ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot informācijas pieprasījumu uz e-pasta adresi cpv@cesunovads.edu.lv , norādot saiti uz satura URL un formātu, kāds Jums nepieciešams konkrētajam saturam.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: ingars.babahins@cesunovads.edu.lv

Zvaniet: +37125447979

cpv@cesunovads.edu.lv Lietvedība: 64122972

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Nedēļas laikā.

Sūdzību iesniegšana

Lietvede Rita Smeltere
64122972
cpv@cesunovads.edu.lv

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Ingars Babahins.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.05.2023.un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Aija Sīmane Cēsu Pilsētas vidusskolas direktore.