Valsts eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki

Valsts eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki 2020./2021.m.g. vpd_grafiks_2021

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
15. februāris 16. februāris 17. februāris 18. februāris 19. februāris
mācībvaloda 6.kl. mācībvaloda 3.kl.
22. februāris 23. februāris 24. februāris 25. februāris 26. februāris
valsts val.6.kl. matemātika 3.kl. matemātika 6.kl.
1. marts 2. marts 3. marts 4. marts 5. marts
valsts val. 3.kl. dabaszinības 6.kl.
15. marts 16. marts 17. marts 18. marts 19. marts
ANGĻU VAL. 12.kl./r., m. ANGĻU VAL. 12.kl./m.

VĀCU VAL. 12.kl./r., m.

ANGĻU VAL. 12.kl./m.

KRIEVU VAL. 12.kl./r., m.

FRANČU VAL. 12.kl./ r., m. KRIEVU VAL. 12.kl./m.
17. maijs 18. maijs 19. maijs 20. maijs 21. maijs
LATVIEŠU VAL.12.kl. mācībvaloda(latv.)9.kl./r., m.

valsts v. 9.kl./r., m.

mācībvaloda(latv.)9.kl./m.

valsts v. 9.kl./m.

MATEMĀTIKA 12.kl.
24. maijs 25. maijs 26. maijs 27. maijs 28. maijs
VĒSTURE 12.kl. svešvaloda 9.kl./r., m ĶĪMIJA 12. kl.

svešvaloda 9.kl./m.

FIZIKA 12.kl.

matemātika 9.kl.

31. maijs 1. jūnijs 2. jūnijs 3. jūnijs 4. jūnijs
BIOLOĢIJA 12.kl.

vēsture 9.kl.

INFORMĀTIKA VSK./r., pr. mācībvaloda (krievu, poļu) 9.kl./r., m. INFORMĀTIKA VSK./pr. mācībvaloda (krievu, poļu) 9.kl./m.
7. jūnijs 8. jūnijs 9. jūnijs 10. jūnijs 11. jūnijs
ĢEOGRĀFIJA vsk.

valsts val. 9.kl. (ppt)

EKONOMIKA vsk.

svešvaloda 9.kl. (ppt)

MĀCĪBVALODA (krievu)

matemātika 9.kl.(ppt)

SERTIFIKĀTI 9

14. jūnijs 15. jūnijs 16. jūnijs 17. jūnijs 18. jūnijs
12.kl.SVEŠVALODA 12.kl. (ppt) mācībvaloda (latv., krievu, poļu) 9.kl.(ppt) LATVIEŠU VAL 12.kl.(ppt) vēsture 9.kl.(ppt) MATEMĀTIKA 12.kl. (ppt)
21. jūnijs 22. jūnijs 23. jūnijs 24. jūnijs 25. jūnijs
VĒSTURE 12.kl. (ppt) MĀCĪBVALODA (krievu) (ppt)
28. jūnijs 29. jūnijs 30. jūnijs 1. jūlijs 2. jūlijs
BIOLOĢIJA 12.kl. (ppt) INFORMĀTIKA vsk.(ppt) ĶĪMIJA 12.kl. (ppt)

SERTIFIKĀTI 12

EKONOMIKA vsk. (ppt) FIZIKA 12.kl. (ppt)
5. jūlijs 6. jūlijs 7. jūlijs 8. jūlijs 9. jūlijs
ĢEOGRĀFIJA vsk.(ppt) SERTIFIKĀTI 12 ppt

12.KL. CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI; VIDUSSKOLAS EKSĀMENI; 9.kl. centr.eksāmens; 9.kl. eksāmeni; diagnosticējošie darbi; 9.kl.papildtermiņi; 12.KL.PAPILDTERMIŅI; 12.KL.PAPILDTERMIŅI CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI.

vpd_grafiks_2021