Par mācību procesa norisi pēc skolēnu rudens brīvlaika

Par mācību procesa norisi pēc skolēnu rudens brīvlaika

Ņemot vērā grozījumus, MK 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,  Cēsu Pilsētas vidusskolas direktores rīkojumu

informējam:

uz skolu pēc skolēnu rudens brīvdienām dodas 1.-6.klašu skolēni, 7- 12.klašu skolēni no 26. 10. – 30.10. 2020. mācās attālināti pēc esošā stundu saraksta.

 Ņemot vērā pašreizējo mainīgo situāciju, lūgums  sekot informācijai e-klasē.

Skolas administrācija

Foto Galerija