NĀKOTNES LĪDERU izaicinājuma diena.

Š.g. 21. maijs- Cēsu Pilsētas vidusskolas NĀKOTNES LĪDERU izaicinājuma diena. Jauniešu veidotā domnīca “Digitālā pārveide”. Līderu komanda: Laura Bobrova, Sanija Cielaviņa, Patrīcija Oberte, Lukass Ivanovs, Pauls Roberts Tenčs, Linda Marita Vītiņa, Luīze Alksnīte, Laine Aksnīte,Elizabete Oldermane, Aija Sīmane, Ineta Lāce- Sējāne, Viktorija Koroļova.  Paldies par sadarbību un proaktivitāti Atim Egliņam- Eglītim, kā arī Dacei Melbārdei. Ir iegūta neizmērojama pieredze, sadarbība komandas darbā, uzdrīkstēšanās un ideju realizēšana, ir iegūta vēlme iet uz priekšu un neapstāties. Pateicamies visiem, kas bija kopā ar mums un mūs atbalstīja! Komandā ir spēks!

Tekstu veidoja Viktorija Koroļova.

Foto Galerija