Metodisko darbu skate “Ideju kaste”

Interešu izglītības un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem šajā mācību gadā bija iespēja piedalīties metodisko darbu skatē. 1.kārta notika Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. Šajā skatē, ar darbu “Kaste kā punktiņmandalas mākslas darbs” piedalījās Cēsu Pilsētas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja Indra Jaunzema, iegūstot atzinību.
Skolotāja aktīvi piedalās dažādos ar mākslu saistītos konkursos ne tikai pati, bet motivē arī savus skolēnus radošiem izaicinājumiem.
Lepojamies ar mūsu skolotāju Indru!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Iveta Freivalde.

Foto Galerija