Interešu izglītība

Cēsu Pilsētas vidusskololas  Interešu izglītības skolotāju darba grafiks 2019./2020.m.g.

N.p.k Pulciņa skolotājs Pulciņa nosaukums Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. Rasma Holsta 2-4 klašu bērnu koris “Rotā”     12.30-14.10 8.10- 8.55  
2. Inese Lazdiņa Koncertmeistare  koriem “Rotā”   8.10-8.55    

 

8.10- 8.55
3. Rasma Holsta 5.-9.klašu koris “Rotā” 14.10-15.00 8.10-8.55   13.15-14.00 8.10-8.55
4. Ramona Oļehnoviča Vokālais ansamblis “Smaidiņš”   12.30- 13.10 12.30-13.10    
5. Jolanta Kataja Paegle Tautisko deju kolektīvs “Kadiķītis” 12.30-13.10

13.20- 14.30

    12.30-13.10  
6. Amanda Beķere Velosipēdistu pulciņš

„Velo ripo”

      13.20-14.00 13.20-14.50
7. Ramona Oļehnoviča Koncertmeistare tautisko deju kolektīvam “Kadiķītis” 12.30-13.10

13.20-14.30

     

 

 
8. Sandra Egle Rokdarbu pulciņš “Veiklie pirkstiņi” 12.30-14.10        
9. Sandra Egle Rokdarbu pulciņš “Veiklie pirkstiņi” 12.30-14.10        
10. Boriss Cibankovs Sporta pulciņš     15.00-16.30    
12. Osvalds Simanovičs

Aivars Lamberts

Lego robotika   14.30-16.00      
13. Anete Žaklīna Buša Muzikāli literārais   15.00- 17.00      

Nodarbību grafiku sastādīja direktora vietniece audz. darbā L.Ciemiņa