Interešu izglītība

Cēsu Pilsētas vidusskolas  Interešu izglītības skolotāju darba grafiks 2023./2024.m.g.

N.p.k.

Pulciņš

Stundu

skaits

Skolotājs

Pulciņa laiki

1.

Veiklie pirkstiņi 1.klasei

4

Sandra Egle

Trešdienās

1.a un 1.c klase 

11.40 – 12.40,

1.b klase

12.40 – 13.40

2.

Prāts un prasmes 3.-6.klasei

2

Aivars Lamberts

Piektdien

13.20 – 14.40

3.

Programmēšanas pamati 2.klasei

1

Ērika Siliņa

Trešdien

8.10 – 8.50

4.

Dabaszinību eksperiments

4.-5.klasei

3

Mārīte Tijāre

Otrdien

14.10 – 15.40

5.

Koris “Rotā” 4.-9.klasei

4

Rasma Holsta

Otrdien

8.10 – 8.50

Piektdien

8.10 – 8.50

6.

Koris “Rotā” 2.-4.klasei

4

Rasma Holsta

Trešdien

8.10 – 8.50

Ceturtdien

8.10 – 8.50

7.

Velo ripo 3.-4.klasei

3

       Amanda Beķere

Pirmdien

13.20 – 14.00

Ceturtdien

13.20 -14.50

8.

Vizuālās mākslas studija “Lapsēni”

1.-3.klasei

2

Indra Jaunzema

Otrdien

14.10 – 15.30

9.

Vizuālās mākslas studija “Lapsēni”

4.-9.klasei

2

Indra Jaunzema

Trešdien

14.10 – 15.30

10.

Vokālais ansamblis “Smaidiņš” 1.-2.klasei

2

Ramona Oļehnoviča

Pirmdien un ceturtdien

13.20 – 14.00

11.

Vokālais ansamblis “Pērlītes” 1.-3.klasei

2

Ramona Oļehnoviča

Otrdien un trešdien

13.20 – 14.00

12.

Paskatīt, papētīt, padomāt!” 1.-2.klasei

2

Ilona Platace

Otrdien

12.30-13.10

Trešdien

13.20-14.00

13.

Matemātika 10.-12.klasei

4

Ilze Simanoviča

Pirmdien

14.10 – 15.40

Trešdien

8.10 – 8.50

Ceturtdien

8.10 – 8.50

Piektdien

8.10 – 8.50

14.

Vācu valoda 4.-5.klasei

2

Ārija Vilkaste

Ceturtdien

13.20 – 4.klase

14.50 – 5.klase

15.

Matemātika 5.- 9.klasei

1

Lidija Lisovska

Otrdien

7.-8.klasei 8.10 – 8.50

Piektdien

5. – 6. klasei 8.10 – 8.50

 

Nodarbību grafiku sastādīja direktores vietniece  izglītības jautājumos Ineta Lāce-Sējāne