Apbalvojumi / pieredze / stipendijas

Pieredzes popularizēšana dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkursā “Zinātne uz skatuves” 2016.gada16.septembrī par tēmu “Molekulārā kulinārija”. Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Ērika Siliņa – informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja;

Rasma Holsta – mūzikas skolotāja

Pieredzes popularizēšana 2018.gada 9.februārī LU 76.starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu “Starpdisciplinārās nodarbības skolēnu izziņas intereses veicināšanai ķīmijas mācību satura apguvē” Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Sudraba diploms par starpdisciplināro nodarbību pieredzi Izgudrojumu un inovāciju festivālā “Minox Zemgale 2018” Ērika Siliņa – informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja;

Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Pieredzes popularizēšana 20.08.2015. numura žurnālā “Skolas vārds” par tēmām „Vides objekts. Ritms. Simbols.” un “Spirāle.”

 

Indra Jaunzema – vizuālās mākslas skolotāja
Pieredzes popularizēšana 2017.gada februāra numura žurnālā “Skolas vārds” par tēmu “Mana ideja interesantai audzināšanas stundai” Dace Puriņa – sākumskolas skolotāja
Pieredzes popularizēšana 2018.gada aprīļa numura žurnālā “Skolas vārds” par tēmu “Klases stunda – draudzība” Dace Puriņa – sākumskolas skolotāja
Pieredzes popularizēšana 2018.gada žurnālā “Skolas vārds” par tēmu “Mācību stunda muzejā” Melita Žeļezcova – kulturoloģijas skolotāja, karjeras konsultante
Pieredzes popularizēšana dabaszinātņu un matemātikas

skolotāju konferencē 21.08.2015.

„DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA

SKOLĀ – EFEKTĪVI UN RADOŠI”

par tēmu„ Molekulārās kulinārijas izmantošana ķīmijas eksperimentā, sadarbojoties skolēnam,

skolotājam un vecākiem formālajā,

neformālajā un informālajā izglītībā atbilstoši laikam”

Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas skolotāja
Pieredzes popularizēšana dabaszinātņu un matemātikas

skolotāju konferencē 24.08.2016.

„DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA

SKOLĀ – EFEKTĪVI UN RADOŠI”

par tēmu„ Pieredzē balstīta pētnieciskā darbība”

Ineta Lāce – Sējāne  – bioloģijas skolotāja
Cēsu novada domes prēmijas „Par sasniegumiem mācībās” laureātes Laura Rozīte – 9.B klases skolniece (2015.gads)
  Ance Annija Koreņkova – 9.B klase (2016.gads)

Amanda Lorence – 9.B klase (2016.gads)

Patrīcija Leina Šmite – 9.B klase (2016.gads)

Marta Kļaviņa – 9.B klase (2016.gads)

  Anna Damberga – 9.A klase (2017.gads)
  Vineta Krūmiņa – 9.B klase (2018.gads)

Patrīcija Oberte – 9.B klase (2018.gads)

Draudzīgā Aicinājuma fonda stipendiātes Dinija Burkēviča – 11.G klases skolniece

(2015.-2016..m.g.)

Samanta Štāle – 10.B klases skolniece

(2015.-2016.; 2016.-2017.m.g.)

  Evelīna Židava – 11B klases skolniece

(2017.-2018.m.g.)

Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2015” Ritvars Gailis – direktores vietnieks
Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2016” Sanita Ercika – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2017” Dace Mizone – bibliotekāre
Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2018” Iveta Vāvere – sociālā pedagoģe
2016.gada Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” laureāts. Inovācija par tēmu “Rotaļīgā fizika” Aivars Lamberts – mājturības un tehnoloģiju skolotājs
2017.gada Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” veicināšanas balvas ieguvēja. Inovācija par tēmu “Alternatīvās mācību metodes mūzikas stundās” Rasma Holsta – mūzikas skolotāja
2017.gada Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” veicināšanas balvas ieguvēja. Inovācija par tēmu “Lapiņu grāmatiņa” Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

 

2018.gada Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” speciālās balvas ieguvējs. Inovācija par tēmu “Maģiskās rūtis” Aivars Lamberts – mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Informāciju sagatavoja Iveta Freivalde