Daudz laimes, Latvija!

Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz,
Divas krāsas karogā,
Trīs vārdi lūgsnā mums skan,
Dievs svēti Latviju!
Kad manas Dzimtenes laukos.
Vējš valsi sniegotu dej
Un slaidos karogu mastos
Sārtbaltas liesmas jau skrej.
/V.Plūdonis/

Foto Galerija