Zinību diena Cēsu Pilsētas vidusskolā

Zinību diena Cēsu Pilsētas vidusskolā 01.09.2022

9:00 Satikšanās ar audzinātāju klasē

9:30 Zinību dienas pasākums skolas pagalmā

10:30 Klases stunda

10:30 Vecāku stunda skolas zālē

Foto Galerija