Vecāku padome

Cēsu Pilsētas vidusskolas VECĀKU PADOME ir koleģiāla institūcija, kura darbojas saskaņā ar izglītības iestādes nolikumu un skolas Padomes reglamentu.

VECĀKU PADOMES uzdevumi:

  • organizēt skolas un vecāku sadarbību;
  • izstrādāt ieteikumus skolas nolikuma izmaņām;
  • veicināt izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;
  • piedalīties izglītības iestādes darba pamatjomu vispārīgajā izvērtēšanā;
  • sniegt priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai, piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā.