Valsts pārbaudes darbi ( VPD )

Valsts pārbaudes darbi ( VPD ) par vidusskolas kursu.

Obligātie VPD

 1. Latviešu valoda – CE – 22.05.2018.
 2. Matemātika – CE – 25.05.2018.
 3. Viena no svešvalodām:
  1. Angļu valoda – CE – 13.03.2018.
  2. Krievu valoda – CE – 15.03.2018.

Izvēles VPD ( jāizvēlas vismaz viens )

 1. Viena no svešvalodām:
  1. Angļu valoda – CE – 13.03.2018.
  2. Krievu valoda – CE – 15.03.2018.
 2. Informātika – 21.05.2018.
 3. Vēsture – CE – 28.05.2018.
 4. Bioloģija – CE – 30.05.2018.
 5. Ģeogrāfija – 01.06.2018.
 6. Fizika – CE – 04.06.2018.
 7. Ķīmija – CE – 06.06.2018.
 8. Ekonomika – 08.06.2018.

Piezīme: CE – centralizētais eksāmens

 

Valsts pārbaudes darbi ( VPD ) par pamatskolas kursu.

 1. Latviešu valoda – 23.05.2018.
 2. Viena no svešvalodām:
  1. Angļu valoda – 29.05.2018.
  2. Krievu valoda – 29.05.2018.
 3. Matemātika – 05.06.2018.
 4. Latvijas vēsture – 12.06.2018.

Informāciju sagatavoja Osvalds Simanovičs