Valsts pārbaudes darbi ( VPD ) par vidusskolas kursu

Obligātie VPD

 1. Latviešu valoda – CE – 17.05.2016.
 2. Matemātika – CE – 20.05.2016.
 3. Viena no svešvalodām:
  • Angļu valoda – CE – 15.03.2016.
  • Vācu valoda – CE – 16.03.2016.
  • Krievu valoda – CE – 17.03.2016.

 

Izvēles VPD ( jāizvēlas vismaz viens )

 1. Viena no svešvalodām:
  • Angļu valoda – CE – 15.03.2016.
  • Vācu valoda – CE – 16.03.2016.
  • Krievu valoda – CE – 17.03.2016.
 2. Informātika – 23.05.2016.
 3. Vēsture – CE – 24.05.2016.
 4. Bioloģija – CE – 26.05.2016.
 5. Ģeogrāfija – 27.05.2016.
 6. Fizika – CE – 01.06.2016.
 7. Ķīmija – CE – 03.06.2016.
 8. Ekonomika – 06.06.2016.

Piezīme: CE – centralizētais eksāmens

 

Valsts pārbaudes darbi ( VPD ) par pamatskolas kursu.

 1. Latviešu valoda – 18.05.2016.
 2. Viena no svešvalodām:
  • Angļu valoda – 25.05.2016.
  • Krievu valoda – 25.05.2016.
 3. Matemātika – 31.05.2016.
 4. Vēsture – 07.06.2015.