Valsts pārbaudes darbi ( VPD )

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2018./2019.m.g.

Datums Klase Veids Priekšmets
12.03 12. CE Angļu valoda
13.03. 12. CE Vācu valoda
14.03 12. CE Krievu valoda
21.05 12. CE Latviešu valoda
22.05. 9. E Latviešu valoda
24.05. 12. CE Matemātika
28.05. 12. CE Vēsture
29.05. 9. E Svešvaloda
30.05. 12. CE Fizika
03.06. Vsk. E Informātika
04.06 9. E Matemātika
05.06. 12. CE Bioloģija
07.06. 12. CE Ķīmija
10.06. Vsk. E Ģeogrāfija
11.06. 9. E Latvijas vēsture
12.06. 12. E Ekonomika
28.06. 12. SERTIFIKĀTI  

 

CE – centralizētais eksāmens

E – eksāmens ar vērtējumu ballēs

Vsk – vidusskolai

Visu eksāmenu sākums plkst. 10.00!

Obligātie četri VPD 12. klasēm: latviešu valoda, matemātika, viena svešvaloda un vēl kāds eksāmens no pārējiem, bet ne otra svešvaloda!

Informāciju sagatavoja O.Simanovičs