Tūrisma diena!

8.SEPTEMBRĪ NOTIKA TŪRISMA DIENA PIE NINIERA EZERA 6.-12.KLASĒM.

Paldies jaunsargiem un A.Bahmanim, skolotājām L.Zemītei, I.Gailei, A.Sīmanei, A.Liepiņai, I.Strazdiņai, I.Ļebedjancevai par aktivitāšu organizēšanu! Paldies Z.Rainskai par medicīnisko atbalstu! Paldies jautrajām pavārītēm D.Kaķei, I.Simanovičai, un skolotājam O.Simanovičam par spēcinošo putru! Paldies visai skolas komandai par izturību, možu garu, atbalstu!

Sagatavoja Elizabete Oldermane

Cēsu Pilsētas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidente

Foto Galerija