TIKŠANĀS AR KOLĒĢIEM

Pavasara brīvlaikā uzņēmām ciemos Rīgas 9. vidusskolas skolotājus. Tikšanās mērķis- dalīties pieredzē par darbu sākumskolā. Pēc sk. A. Gulbes sagatavota ieskata skolas vēsturē, devāmies apskatīties bibliotēku, vairākus kabinetus un multifunkcionālo zāli.

Bibliotekāre D. Mizone stāstīja par mācību līdzekļiem un lasītprasmes apguvi, sk. A. Zirne demonstrēja Projektu nedēļā skolēnu veidoto animācijas filmu “J. Poruks. Tracis”, sk. J. Kataja-Paegle dalījās pieredzē par Chromebook un datu kameras izmantošanu dabas un mājturības stundās. Skolotājas A. Beķere un E. Bujāne iepazīstināja ar savām darba metodēm, sarunājās ar kolēģiem par dažādiem jautājumiem.

Tikšanās laikā novērtējām, ka kopā esam radoša komanda, ka mums ir ar ko lepoties! Ceram uz tikšanos atkal un turpmāku sadarbību!

Informācija un foto- sk. A. Gulbe

Foto Galerija