Tālmācības klātienes dienas 2017./2018.m.g. I semestrī

Tālmācības klātienes dienas 2017./2018.m.g. I semestrī:

23.septembris,

21.oktobris,

25.novembris,

16.decembris

 Direktore

Foto Galerija