Tālmācības dienas

iiii

  Tālmācības klātienes dienas 2017./2018.m.g. II semestrī:

27.janvāris, 24.februāris, 24.marts, 28.aprīlis, 19.maijs

 Direktore