Tālmācības dienas

iiii

  Tālmācības klātienes dienas 2017./2018.m.g. I semestrī:

23.septembris, 21.oktobris, 25.novembris, 16.decembris

 Direktore