Sveikas palieciet sākumskolas pirmās klases

27. maijā, 3. klašu skolēni ar dziesmām, dejām, stāstījumiem un rotaļām atvadījās no sākumskolas  mazajām klasēm.
Skolotāji un audzinātājas saņēma daudz sirsnīgus pateicības vārdus un ziedus.
Uz tikšanos 4. klasēs!

Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa, foto Indra Jaunzema

Foto Galerija