Stundu saraksts

Nav pievienoti saraksti klasēm

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 94
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. ētika 100
10.35-11.15 4. matemātika 103
11.25-12.05 5. angļu val 87

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val 87
9.00-9.40 2. vizuālā māksla 103
9.50-10.30 3. latviešu v. 94
10.35-11.15 4. latviešu v. 94

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mūzika 100a
9.00-9.40 2. dabaszinība 93a
9.50-10.30 3. sports
10.35-11.15 4. sociālās zin. 94
11.25-12.05 5. matemātika 103a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 94
9.00-9.40 2. dabaszinība 93a
9.50-10.30 3. sports
10.35-11.15 4. matemātika 103
11.25-12.05 5. mājturība un tehn. 93a

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu v. 94
9.00-9.40 2. matemātika 103
9.50-10.30 3. vizuālā m. 103
10.35-11.15 4. latviešu v. 94
11.25-12.05 5. klases st. 100a

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports
9.00-9.40 2. latviešu v. 97
9.50-10.30 3. vizuālā māksla 103
10.35-11.15 4. mūzika 100a
11.25-12.05 5. dabaszinība 93a

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu v. 97
9.00-9.40 2. sociālās zin. 100
9.50-10.30 3. matemātika 97
10.35-11.15 4. mūzika 100a

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 97
9.00-9.40 2. latviešu val. 97
9.50-10.30 3. vizuālā māksla 103
10.35-11.15 4. angļu val. 87
11.25-12.05 5. dabaszinība 93.a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports
9.00-9.40 2. angļu val. 87
9.50-10.30 3. matemātika 97
10.35-11.15 4. ētika 100
11.25-12.05 5. latviešu v. 93.a

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mājturība un tehn. 93a
9.00-9.40 2. latviešu val. 97
9.50-10.30 3. latviešu val. 97
10.35-11.15 4. matemātika 97
11.25-12.05 5. klases st. 97

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 98
9.00-9.40 2. ētika 100
9.50-10.30 3. dabaszinība 98
10.35-11.15 4. sociālās zin. 100
11.25-12.05 5. klases st. 98
12.30-13.10 6. sports

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mūzika 100a
9.00-9.40 2. latviešu v. 98
9.50-10.30 3. mājturība un tehn. 93a
10.35-11.15 4. matemātika 98
11.25-12.05 5. vizuālā m. 103

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val. 80
9.00-9.40 2. latviešu.v 98
9.50-10.30 3. latviešu.v 98
10.35-11.15 4. mūzika 100a
11.25-12.05 5. matemātika 98

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu v. 98
9.50-10.30 3. dabaszinība 98
10.35-11.15 4. matemātika 98
11.25-12.05 5. vizuālā m. 103

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports
9.00-9.40 2. angļu val. 80
9.50-10.30 3. matemātika 98
10.35-11.15 4. latviešu v. 98
11.25-12.05 5. latviešu v. 98

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 93a
9.00-9.40 2. latviešu val. 93a
9.50-10.30 3. matemātika 93a
10.35-11.15 4. dabaszinība 98
11.25-12.05 5. angļu val. 80
12.30-13.10 6. sociālās zin. 100

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 93a
9.00-9.40 2. vizuālā m. 89
9.50-10.30 3. mūzika 100a
10.35-11.15 4. latviešu val. 93a
11.25-12.05 5. mājturība un tehn. 95

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 93a
9.00-9.40 2. ētika 100
9.50-10.30 3. latviešu val. 93a
10.35-11.15 4. dabaszinība 98
11.25-12.05 5. sports

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. latviešu val. 93a
10.35-11.15 4. matemātika 93a
11.25-12.05 5. sports
12.30-13.10 6. klases stunda 93a

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val. 80
9.00-9.40 2. vizuālā m. 89
9.50-10.30 3. latviešu val. 93a
10.35-11.15 4. matemātika 93a

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu val. 95
9.50-10.30 3. latviešu val. 95
10.35-11.15 4. matemātika 95
11.25-12.05 5. klases st. 95

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vizuālā māksla 89
9.00-9.40 2. angļu v. 87
9.50-10.30 3. matemātika 95
10.35-11.15 4. latviešu v. 95
11.25-12.05 5. dabaszinība 98

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports
9.00-9.40 2. angļu val. 87
9.50-10.30 3. latviešu val. 95
10.35-11.15 4. matemātika 95
11.25-12.05 5. mūzika 100a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu v. 102
9.50-10.30 3. angļu val. 87/80
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. angļu val.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu v. 95
9.00-9.40 2. dabaszinība 98
9.50-10.30 3. vizuālā māksla 89
10.35-11.15 4. matemātika 95
11.25-12.05 5. sociālās zin. 100
12.30-13.10 6. sports

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val. 87
9.00-9.40 2. latviešu val. 94
9.50-10.30 3. latviešu val. 94
10.35-11.15 4. matemātika 94
11.25-12.05 5. vizuālā māksla 89

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 94
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. vizuālā māksla 89
10.35-11.15 4. angļu val. 87
11.25-12.05 5. latviešu val. 94
12.30-13.10 6. klases st. 94

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dabaszinība 98
9.00-9.40 2. mājturība un tehn. 95
9.50-10.30 3. angļu val. 87
10.35-11.15 4. sociālās zin. 100
11.25-12.05 5. ētika 100

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 94
9.50-10.30 3. mūzika 100a
10.35-11.15 4. latviešu v. 94
11.25-12.05 5. latviešu v. 94
12.30-13.10 6. sports

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dabaszinība 98
9.00-9.40 2. latviešu v. 94
9.50-10.30 3. matemātika 94
10.35-11.15 4. sports

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. sports
9.50-10.30 3. angļu val. 87
10.35-11.15 4. matemātika 99
11.25-12.05 5. latviešu val. 99
12.30-13.10 6. vizuālā māksla 89

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases st. 100
9.00-9.40 2. mājturība un tehn. 95
9.50-10.30 3. dabaszinība 98
10.35-11.15 4. latviešu val. 99
11.25-12.05 5. matemātika 99
12.30-13.10 6. mūzika 100a

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val. 87
9.00-9.40 2. mūzika 100a
9.50-10.30 3. matemātika 99
10.35-11.15 4. latviešu val. 99
11.25-12.05 5. vizuālā m. 89

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu val. 99
9.50-10.30 3. matemātika 99
10.35-11.15 4. angļu val. 87
11.25-12.05 5. dabaszinība 98
12.30-13.10 6. ētika 100

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sociālās zin. 100
9.00-9.40 2. sports
9.50-10.30 3. latviešu val. 99
10.35-11.15 4. latviešu val. 99

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 89
9.00-9.40 2. dabaszinība 98
9.50-10.30 3. angļu val. 80
10.35-11.15 4. matemātika 93.a

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. dabaszinība 98
9.00-9.40 2. angļu val. 80
9.50-10.30 3. sociālās zin. 100
10.35-11.15 4. ētika 100
11.25-12.05 5. matemātika 93.a
12.30-13.10 6. klases st. 89

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 89
9.00-9.40 2. sports
9.50-10.30 3. mūzika 100a
10.35-11.15 4. matemātika 93.a
11.25-12.05 5. latviešu val. 89

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu val. 89
9.50-10.30 3. latviešu val. 89
10.35-11.15 4. sports
11.25-12.05 5. mūzika 100a
12.30-13.10 6. vizuālā m.

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 89
9.00-9.40 2. matemātika 93.a
9.50-10.30 3. mājturība un tehn. 95
10.35-11.15 4. angļu val. 80
11.25-12.05 5. angļu val. 89

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 95
9.00-9.40 2. angļu v. 87/80
9.50-10.30 3. latviešu v. 102
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. dabaszinība 94

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 95
9.00-9.40 2. latviešu v. 102
9.50-10.30 3. angļu val. 87/80
10.35-11.15 4. klases stunda 102
11.25-12.05 5. vizuālā māksla 89
12.30-13.10 6. sociālās z. 100

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mājturība un tehn. 95
9.00-9.40 2. vizuālā m. 89
9.50-10.30 3. latviešu v. 102
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. matemātika 95

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. sports
9.50-10.30 3. latviešu v. 102
10.35-11.15 4. latviešu v. 102
11.25-12.05 5. matemātika 95
12.30-13.10 6. angļu val. 87/80

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu v. 102
9.00-9.40 2. latviešu v. 102
9.50-10.30 3. sports
10.35-11.15 4. sociālās zin. 100
11.25-12.05 5. matemātika 98
12.30-13.10 6. dabaszinības 94

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 103
9.00-9.40 2. latviešu v. 103
9.50-10.30 3. vizuālā m. 89
10.35-11.15 4. sports
11.25-12.05 5. klases st. 103
12.30-13.10 6. angļu val. 87/80

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports
9.00-9.40 2. dabaszinība 94
9.50-10.30 3. mūzika 85
10.35-11.15 4. latviešu v. 103
11.25-12.05 5. sociālās zin. 100
12.30-13.10 6. matemātika 103

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu v. 103
9.00-9.40 2. latviešu v. 103
9.50-10.30 3. vizuālā m. 89
10.35-11.15 4. matemātika 103
11.25-12.05 5. angļu val. 87/80

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu v. 103
9.50-10.30 3. matemātika 103
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. angļu val. 87/80
12.30-13.10 6. dabaszinība 94

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 103
9.00-9.40 2. mājturība un tehn. 95
9.50-10.30 3. sociālās zin. 100
10.35-11.15 4. latviešu v. 103
11.25-12.05 5. latviešu v. 103

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 99
9.00-9.40 2. latviešu v. 99
9.50-10.30 3. latviešu v. 99
10.35-11.15 4. vizuālā m. 89
11.25-12.05 5. sports
12.30-13.10 6. mājturība un tehn. 95

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu v. 99
9.00-9.40 2. latviešu v. 99
9.50-10.30 3. matemātika 99
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. angļu val. 80

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu v. 99
9.00-9.40 2. latviešu v. 99
9.50-10.30 3. sociālās zin. 100
10.35-11.15 4. angļu val. 80
11.25-12.05 5. matemātika 99

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. sociālās zin. 100
9.50-10.30 3. dabaszinība 94
10.35-11.15 4. matemātika 99
11.25-12.05 5. klases st. 99
12.30-13.10 6. mūzika 85
13.20-14.00 7. sports

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 99
9.00-9.40 2. latviešu val. 99
9.50-10.30 3. angļu val. 80
10.35-11.15 4. vizuālā māksla 89
11.25-12.05 5. dabaszinība 94

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 97
9.00-9.40 2. vizuālā māksla 89
9.50-10.30 3. sports
10.35-11.15 4. matemātika 97
11.25-12.05 5. latviešu val. 102
12.30-13.10 6. angļu val. 63

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 97
9.50-10.30 3. latviešu val. 102
10.35-11.15 4. klases stunda 63
11.25-12.05 5. mūzika 85
12.30-13.10 6. sports

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 102
9.00-9.40 2. mājturība 78/D
9.50-10.30 3. mājturība 78/D
10.35-11.15 4. angļu val. 63
11.25-12.05 5. dabaszinības 77
12.30-13.10 6. matemātika 97

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 102
9.00-9.40 2. latviešu val. 102
9.50-10.30 3. sociālās zin. 100
10.35-11.15 4. matemātika 97
11.25-12.05 5. angļu val. 63
12.30-13.10 6. dabaszinības 77

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. sociālās zin. 100
9.50-10.30 3. latviešu val. 102
10.35-11.15 4. latviešu val. 102
11.25-12.05 5. informātika 78/82
12.30-13.10 6. matemātika 97
13.20-14.00 7. mūzika 85

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases stunda 86
9.00-9.40 2. latviešu val. 86
9.50-10.30 3. matemātika 97
10.35-11.15 4. sports
11.25-12.05 5. matemātika 97
12.30-13.10 6. sociālās zinības 86
13.20-14.00 7. dabaszinības 81

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. sports
9.50-10.30 3. latviešu val. 86
10.35-11.15 4. latviešu val. 86
11.25-12.05 5. matemātika 97
12.30-13.10 6. angļu val. 63/80
13.20-14.00 7. informātika 78/82

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mūzika 85
9.00-9.40 2. sociālās zin. 86
9.50-10.30 3. dabaszinības 81
10.35-11.15 4. matemātika 97
11.25-12.05 5. matemātika 97
12.30-13.10 6. angļu val. 63/80

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vizuālā māksla 89
9.00-9.40 2. angļu val. 63/80
9.50-10.30 3. latviešu val. 86
10.35-11.15 4. latviešu val. 86
11.25-12.05 5. mūzika 85
12.30-13.10 6. matemātika 97

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. mājturība 78/D
9.50-10.30 3. mājturība 78/D
10.35-11.15 4. latviešu val. 86
11.25-12.05 5. latviešu val. 86

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 102
9.00-9.40 2. mūzika 85
9.50-10.30 3. sociālās zin. 81
10.35-11.15 4. krievu val. 64a/60
11.25-12.05 5. sports
12.30-13.10 6. matemātika 67
13.20-14.00 7. angļu val. (1/2) 63

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. mājturība un tehn. 78/D
9.50-10.30 3. mājturība un tehn. 78/D
10.35-11.15 4. sports
11.25-12.05 5. matemātika 67
12.30-13.10 6. latviešu val. 102
13.20-14.00 7. vēsture 56
14.10-14.50 8. angļu val. (1/2) 63

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val. (1/2) 63
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. mūzika 85
10.35-11.15 4. latviešu val. 102
11.25-12.05 5. dabaszinības 81
12.30-13.10 6. sociālās zinības 81
13.20-14.00 7. angļu val. (1/2) 63

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val (1/2) 63
9.00-9.40 2. krievu val. 64a/60
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. vizuālā māksla 89
11.25-12.05 5. klases stunda 67
12.30-13.10 6. latviešu val. 102
13.20-14.00 7. angļu val (1/2) 63

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. dabaszinības 81
10.35-11.15 4. krievu val. 60/64a
11.25-12.05 5. latviešu val. 102
12.30-13.10 6. latviešu val. 102
13.20-14.00 7. informātika 78/82
14.10-14.50 8. vēsture 56

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. krievu val. 64a
9.00-9.40 2. sports
9.50-10.30 3. sociālās zinības 100
10.35-11.15 4. matemātika 66
11.25-12.05 5. vēsture 56
12.30-13.10 6. latviešu val. 62
13.20-14.00 7. mūzika 85

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. mūzika 85
9.50-10.30 3. latviešu val. 62
10.35-11.15 4. latviešu val. 62
11.25-12.05 5. sports
12.30-13.10 6. matemātika 66
13.20-14.00 7. sociālās zinības 100

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val. 61
9.00-9.40 2. latviešu val. 62
9.50-10.30 3. latviešu val. 62
10.35-11.15 4. dabaszinības 81
11.25-12.05 5. matemātika 66
12.30-13.10 6. mājturība 78/D
13.20-14.00 7. mājturība 78/D

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 66
9.00-9.40 2. angļu val. 61
9.50-10.30 3. klases stunda 61
10.35-11.15 4. informātika 78/82
11.25-12.05 5. vizuālā māksla 89
12.30-13.10 6. krievu val. 64a

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. krievu val. 64.a
9.50-10.30 3. vēsture 56
10.35-11.15 4. matemātika 66
11.25-12.05 5. dabaszinības 81
12.30-13.10 6. latviešu val. 62
13.20-14.00 7. angļu val. 61

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports
9.00-9.40 2. dabaszinības 81
9.50-10.30 3. vēsture 56
10.35-11.15 4. sociālās zinības 81
11.25-12.05 5. latv.val 62
12.30-13.10 6. krievu val. 64a/60
13.20-14.00 7. matemātika 67

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu val. 62
9.50-10.30 3. sports
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. informātika 77/82
12.30-13.10 6. mūzika 85
13.20-14.00 7. angļu val 63/80
14.10-14.50 8. vizuālā māksla 89

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 67
9.00-9.40 2. sociālās zin. 81
9.50-10.30 3. angļu val. 63/80
10.35-11.15 4. mājturība 78/D
11.25-12.05 5. mājturība 78/D

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 67
9.00-9.40 2. mūzika 85
9.50-10.30 3. angļu val. 63/80
10.35-11.15 4. krievu val 64a/60
11.25-12.05 5. latviešu val. 62
12.30-13.10 6. latviešu val. 62
13.20-14.00 7. klases stunda 62

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu val. 62
9.50-10.30 3. latviešu val. 62
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. krievu val 64a/60
12.30-13.10 6. dabaszinības 81
13.20-14.00 7. vēsture 65

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. mājturība un tehn. 78/D
9.00-9.40 2. mājturība un tehn. 78/D
9.50-10.30 3. krievu val. 64.a
10.35-11.15 4. ģeogrāfija 83
11.25-12.05 5. bioloģija 81
12.30-13.10 6. sports

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 58
9.00-9.40 2. matemātika 67
9.50-10.30 3. vēsture 56
10.35-11.15 4. informātika 78/82
11.25-12.05 5. angļu val. 63
12.30-13.10 6. ģeogrāfija 83
13.20-14.00 7. klases stunda 58

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sociālās zinības 86
9.00-9.40 2. angļu val. 63
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. latviešu val. 58
11.25-12.05 5. matemātika 67
12.30-13.10 6. vizuālā māksla 89
13.20-14.00 7. latviešu val. 58

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu val. 58
9.50-10.30 3. krievu val 64a
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. sports
12.30-13.10 6. angļu val. 63
13.20-14.00 7. matemātika 67

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latv. val 58
9.50-10.30 3. matemātika 67
10.35-11.15 4. latv. val 58
11.25-12.05 5. vēsture 56
12.30-13.10 6. mūzika 85
13.20-14.00 7. bioloģija 81
14.10-14.50 8. krievu val. 64.a

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 50
9.00-9.40 2. sociālās zinības 58
9.50-10.30 3. ģeogrāfija 83
10.35-11.15 4. latviešu val. 64
11.25-12.05 5. krievu val. 60
12.30-13.10 6. mūzika 85
13.20-14.00 7. vēsture 56

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports
9.00-9.40 2. vēsture 56
9.50-10.30 3. angļu val 61
10.35-11.15 4. bioloģija 77
11.25-12.05 5. ģeogrāfija 83
12.30-13.10 6. matemātika 50
13.20-14.00 7. matemātika 50

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val 64a
9.00-9.40 2. mājturība 70
9.50-10.30 3. mājturība 70
10.35-11.15 4. matemātika 50
11.25-12.05 5. latviešu val. 64
12.30-13.10 6. latviešu val. 64
13.20-14.00 7. klases stunda 70

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 50
9.00-9.40 2. bioloģija 77
9.50-10.30 3. vizuālā māksla 48
10.35-11.15 4. latv.val 64
11.25-12.05 5. latv.val 64
12.30-13.10 6. krievu val. 60

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports
9.00-9.40 2. matemātika 50
9.50-10.30 3. angļu val. 63
10.35-11.15 4. informātika 82
11.25-12.05 5. latviešu val. 64
12.30-13.10 6. krievu val. 60

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. fizika 67
9.00-9.40 2. ģeogrāfija 83
9.50-10.30 3. latviešu val. 62
10.35-11.15 4. latviešu val. 62
11.25-12.05 5. krievu val 64a
12.30-13.10 6. mājturība 78/D
13.20-14.00 7. mājturība 78/D
14.10-14.50 8. klases stunda 81

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. ģeogrāfija 83
9.50-10.30 3. angļu val 63
10.35-11.15 4. matemātika 66
11.25-12.05 5. vēsture 56
12.30-13.10 6. latviešu val. 62
13.20-14.00 7. angļu val 62

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. bioloģija 81
9.00-9.40 2. ķīmija 77
9.50-10.30 3. matemātika 66
10.35-11.15 4. sociālās zinības 86
11.25-12.05 5. angļu val. 63
12.30-13.10 6. matemātika 66
13.20-14.00 7. sports

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. ķīmija 77
9.00-9.40 2. latviešu val. 62
9.50-10.30 3. matemātika 66
10.35-11.15 4. angļu val. 63
11.25-12.05 5. matemātika 66
12.30-13.10 6. fizika 66
13.20-14.00 7. krievu val 64a
14.10-14.50 8. vizuālā māksla 48

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. bioloģija 81
9.50-10.30 3. mūzika 85
10.35-11.15 4. vēsture 56
11.25-12.05 5. sports
12.30-13.10 6. matemātika 66
13.20-14.00 7. krievu val. 64a

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. ģeogrāfija 83
9.00-9.40 2. vēsture 56
9.50-10.30 3. mājturība 78/D
10.35-11.15 4. mājturība 78/D
11.25-12.05 5. matemātika 66
12.30-13.10 6. latviešu val. 64
13.20-14.00 7. latviešu val. 64
14.10-14.50 8. angļu val 87

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. ģeogrāfija 83
9.00-9.40 2. fizika 50
9.50-10.30 3. matemātika 66
10.35-11.15 4. krievu val. 64.a
11.25-12.05 5. angļu val 87
12.30-13.10 6. vēsture 56

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. bioloģija 77
9.00-9.40 2. matemātika 66
9.50-10.30 3. ķīmija 77
10.35-11.15 4. latviešu val. 64
11.25-12.05 5. mūzika 85
12.30-13.10 6. angļu val 87

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 64
9.00-9.40 2. fizika 67
9.50-10.30 3. ķīmija 77
10.35-11.15 4. matemātika 66
11.25-12.05 5. bioloģija 77
12.30-13.10 6. vizuālā māksla 48
13.20-14.00 7. krievu val. 80
14.10-14.50 8. sports
15.00-15.40 9. klases stunda 87

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. krievu val. 63
9.00-9.40 2. matemātika 66
9.50-10.30 3. sociālās zinības 86
10.35-11.15 4. latv.val 64
11.25-12.05 5. matemātika 66
12.30-13.10 6. sports

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. krievu val 60
9.00-9.40 2. latviešu val. 64
9.50-10.30 3. latviešu val. 64
10.35-11.15 4. fizika 67
11.25-12.05 5. ģeogrāfija 83
12.30-13.10 6. vēsture 56

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vēsture 64a
9.00-9.40 2. angļu val. 82
9.50-10.30 3. ģeogrāfija 83
10.35-11.15 4. matemātika 50
11.25-12.05 5. ķīmija 77
12.30-13.10 6. bioloģija 77

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 86
9.00-9.40 2. matemātika 50
9.50-10.30 3. angļu val
10.35-11.15 4. mājturība
11.25-12.05 5. mājturība
12.30-13.10 6. fizika 50
13.20-14.00 7. sociālās zinības 83

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vizuālā māksla 48
9.00-9.40 2. latv.val 64
9.50-10.30 3. krievu val. 60
10.35-11.15 4. bioloģija 77
11.25-12.05 5. matemātika 50
12.30-13.10 6. sports
13.20-14.00 7. ķīmija 77

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases stunda 85
9.00-9.40 2. latviešu val. 64
9.50-10.30 3. krievu val. 60
10.35-11.15 4. mūzika 85
11.25-12.05 5. angļu val. 63
12.30-13.10 6. matemātika 48
13.20-14.00 7. matemātika 48
14.10-14.50 8. sports

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vēsture 56
9.00-9.40 2. krievu val 60
9.50-10.30 3. mūzika 85
10.35-11.15 4. fizika 50
11.25-12.05 5. sociālās zinības 86
12.30-13.10 6. ģeogrāfija 83
13.20-14.00 7. angļu val. 80

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 66
9.00-9.40 2. matemātika 66
9.50-10.30 3. ķīmija 77
10.35-11.15 4. ģeogrāfija 83
11.25-12.05 5. fizika 50
12.30-13.10 6. mājturība 70/D
13.20-14.00 7. mājturība 70/D

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. klases stunda 66
9.00-9.40 2. latv.val. 64
9.50-10.30 3. latv.val. 64
10.35-11.15 4. matemātika 66
11.25-12.05 5. sociālās zinības 86
12.30-13.10 6. ķīmija 77
13.20-14.00 7. bioloģija 81
14.10-14.50 8. sports

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val. 80
9.00-9.40 2. matemātika 66
9.50-10.30 3. sports
10.35-11.15 4. vizuālā māksla 48
11.25-12.05 5. krievu val 60
12.30-13.10 6. latv.val. 64
13.20-14.00 7. latv.val. 64

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latv.val. 64
9.00-9.40 2. krievu val. 60
9.50-10.30 3. matemātika 66
10.35-11.15 4. bioloģija 81
11.25-12.05 5. angļu val 80
12.30-13.10 6. vēsture 56

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. matemātika 50
9.50-10.30 3. latviešu val. 86
10.35-11.15 4. latviešu val. 86
11.25-12.05 5. bioloģija 77
12.30-13.10 6. fizika 50
13.20-14.00 7. sports

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val. 64a
9.00-9.40 2. ķīmija 77
9.50-10.30 3. krievu val 64a
10.35-11.15 4. mājturība 70
11.25-12.05 5. mājturība 70
12.30-13.10 6. latv.val 86
13.20-14.00 7. klases stunda 86

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vēsture 56
9.00-9.40 2. angļu val. 64a
9.50-10.30 3. matemātika 82
10.35-11.15 4. ķīmija 77
11.25-12.05 5. matemātika 50
12.30-13.10 6. sociālās zinības 83

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latviešu val. 86
9.00-9.40 2. matemātika 50
9.50-10.30 3. matemātika 50
10.35-11.15 4. fizika 50
11.25-12.05 5. vizuālā māksla 48
12.30-13.10 6. vēsture 56
13.20-14.00 7. sports
14.10-14.50 8. krievu val 80

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. ģeogrāfija 83
9.00-9.40 2. krievu val. 63
9.50-10.30 3. bioloģija 77
10.35-11.15 4. angļu val. 63
11.25-12.05 5. mūzika 85
12.30-13.10 6. latviešu val. 86
13.20-14.00 7. ģeogrāfija 83

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. krievu val. 61
9.00-9.40 2. matemātika 48
9.50-10.30 3. matemātika 48
10.35-11.15 4. informātika 78/82
11.25-12.05 5. angļu val. 61
12.30-13.10 6. latviešu val. 58
13.20-14.00 7. sports

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. ķīmija 81
9.00-9.40 2. angļu val 61
9.50-10.30 3. krievu val. 60
10.35-11.15 4. matemātika 48
11.25-12.05 5. latviešu val. 58
12.30-13.10 6. latviešu val. 58
13.20-14.00 7. kulturoloģija 64
14.10-14.50 8. klases stunda 50

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 48
9.00-9.40 2. fizika 50
9.50-10.30 3. ekonomika 83
10.35-11.15 4. angļu val. 61
11.25-12.05 5. sports
12.30-13.10 6. krievu val. 60
13.20-14.00 7. Latv.un pas.vēsture 56

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. veselības mācība 83
9.00-9.40 2. sports halle
9.50-10.30 3. informātika 78/82
10.35-11.15 4. Latv.un pas.vēsture 56
11.25-12.05 5. latviešu val. 58
12.30-13.10 6. fizika 50
13.20-14.00 7. bioloģija 81
14.10-14.50 8. vācu val. 66
15.00-15.40 9. vācu val. 66

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 48
9.00-9.40 2. mūzika 85
9.50-10.30 3. ģeogrāfija 83
10.35-11.15 4. ķīmija 77
11.25-12.05 5. angļu val. 61
12.30-13.10 6. latv.val 58
13.20-14.00 7. fizika 50
14.10-14.50 8. fizika 50

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2.
9.50-10.30 3. bioloģija 81
10.35-11.15 4. krievu val. 60
11.25-12.05 5. latv.val. 86
12.30-13.10 6. informātika 82
13.20-14.00 7. matemātika 48

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2.
9.50-10.30 3. krievu val. 60
10.35-11.15 4. veselības mācība 83
11.25-12.05 5. angļu val 61
12.30-13.10 6. matemātika 48
13.20-14.00 7. fizika 50
14.10-14.50 8. kulturoloģija 62
15.00-15.40 9. sports

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latv.val. 86
9.50-10.30 3. vēsture 56
10.35-11.15 4. kulturoloģija 62
11.25-12.05 5. informātika 82
12.30-13.10 6. klases stunda 83a
13.20-14.00 7. vizuālā māksla 48
14.10-14.50 8. ķīmija 81
15.00-15.40 9. vācu val. 66

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. fizika 50
9.00-9.40 2. bioloģija 77
9.50-10.30 3. matemātika 48
10.35-11.15 4. angļu val. 61
11.25-12.05 5. ģeogrāfija 83
12.30-13.10 6. ģeogrāfija 83
13.20-14.00 7. latv.val 86

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 48
9.00-9.40 2. krievu val. 61
9.50-10.30 3. fizika 50
10.35-11.15 4. Latv.un pas.vēsture 56
11.25-12.05 5. angļu val. 61/87
12.30-13.10 6. latviešu val. 56
13.20-14.00 7. latviešu val. 86
14.10-14.50 8. klases stunda 56

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val. 61/87
9.00-9.40 2. latviešu val. 86
9.50-10.30 3. matemātika 48
10.35-11.15 4. Latv.un pas.vēsture 56
11.25-12.05 5. kulturoloģija 64
12.30-13.10 6. bioloģija 81
13.20-14.00 7. krievu val. 60

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. ekonomika 83
9.00-9.40 2. matemātika 48
9.50-10.30 3. fizika 50
10.35-11.15 4. krievu val. 60
11.25-12.05 5. matemātika 48
12.30-13.10 6. sports

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. sports
9.00-9.40 2. informātika 78/82
9.50-10.30 3. mūzika 85
10.35-11.15 4. bioloģija 81
11.25-12.05 5. latv.val 86
12.30-13.10 6. ķīmija 81
13.20-14.00 7. angļu val 86
14.10-14.50 8. fizika 50
15.00-15.40 9. vācu val. 66

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. ķīmija 77
9.00-9.40 2. latviešu val. 86
9.50-10.30 3. angļu val. 61/87
10.35-11.15 4. ģeogrāfija 83
11.25-12.05 5. matemātika 48
12.30-13.10 6. programmēšana 78/82
13.20-14.00 7. sports
14.10-14.50 8. ģeogrāfija 83

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. ķīmija 81
9.50-10.30 3. klases stunda 64
10.35-11.15 4. bioloģija 81
11.25-12.05 5. matemātika 48
12.30-13.10 6. krievu val. 60

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2.
9.50-10.30 3. latviešu val. 58
10.35-11.15 4. matemātika 48
11.25-12.05 5. latviešu val. 58
12.30-13.10 6. angļu val. 61
13.20-14.00 7. krievu val. 60
14.10-14.50 8. vēsture 56
15.00-15.40 9. sports

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. vēsture 56
9.00-9.40 2. vizuālā māksla 48
9.50-10.30 3. kulturoloģija 62
10.35-11.15 4. latviešu val. 58
11.25-12.05 5. ekonomika 83
12.30-13.10 6. informātika 82
13.20-14.00 7. fizika 50
14.10-14.50 8. vācu val. 66
15.00-15.40 9. vācu val. 66

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. ģeogrāfija 83
9.50-10.30 3. fizika 50
10.35-11.15 4. matemātika 48
11.25-12.05 5. latv.val. 58
12.30-13.10 6. angļu val 61

Pirmdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. ķīmija 77
9.50-10.30 3. programm./krievu val. 82/61
10.35-11.15 4. programm./krievu val. 82/61
11.25-12.05 5. matemātika 67
12.30-13.10 6. sports
13.20-14.00 7. angļu val. 61

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. programm./krievu val. 82/61
9.50-10.30 3. latviešu val. 58
10.35-11.15 4. latviešu val. 58
11.25-12.05 5. bioloģija 81
12.30-13.10 6. matemātika 67
13.20-14.00 7. angļu val. 61
14.10-14.50 8. kulturoloģija 64
15.00-15.40 9. krievu val. 60

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. fizika 50
9.00-9.40 2. ekonomika 83
9.50-10.30 3. Latv.un pas.vēsture 56
10.35-11.15 4. matemātika 67
11.25-12.05 5. kulturoloģija 62
12.30-13.10 6. latviešu val. 58
13.20-14.00 7. angļu val 61
14.10-14.50 8. programm./krievu val. 82/61
15.00-15.40 9. krievu val. (1/2) 60

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. latv.val 58
9.00-9.40 2. politika 56
9.50-10.30 3. ekonomika 83
10.35-11.15 4. sports
11.25-12.05 5. bioloģija 81
12.30-13.10 6. matemātika 67
13.20-14.00 7. Latv.un pas.vēsture 56
14.10-14.50 8. angļu val. 61
15.00-15.40 9. klases stunda 56

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. matemātika 67
9.00-9.40 2. politika 56
9.50-10.30 3. latviešu val. 58
10.35-11.15 4. sports
11.25-12.05 5. fizika 50
12.30-13.10 6. ķīmija 77

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. latviešu val. 58
9.50-10.30 3. fizika 50
10.35-11.15 4. kulturoloģija 64
11.25-12.05 5. krievu val. 60
12.30-13.10 6. angļu val 61
13.20-14.00 7. ķīmija 77
14.10-14.50 8. matemātika 48

Trešdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1.
9.00-9.40 2. krievu val. 60
9.50-10.30 3. matemātika 48
10.35-11.15 4. politika 56
11.25-12.05 5. ekonomika 83
12.30-13.10 6. Latv.un pas.vēsture 56
13.20-14.00 7. kulturoloģija 62
14.10-14.50 8. ķīmija 77
15.00-15.40 9. sports

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. angļu val 61
9.00-9.40 2. ekonomika 83
9.50-10.30 3. latv.val. 58
10.35-11.15 4. klases stunda 83
11.25-12.05 5. Latv.un pas.vēsture 56
12.30-13.10 6. latv.val. 58

Piektdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
8.10-8.50 1. politika 56
9.00-9.40 2. matemātika 48
9.50-10.30 3. bioloģija 83a
10.35-11.15 4. fizika 50