Stundu saraksts neklātienes klasēm

 MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTS  VAKARA KLASĒM
2017./2018.m.g. 1. semestrī
9.G 10.G 11.G 12.G
OTRDIENA
9. 15.00 Latv.val. 62.k. Informātika 82.k. Ekonomika 83.k. Ķīmija 77.k.
10. 15.45 Latv.val. 62.k. Veselības māc. 83.k. Informātika 82.k. Ķīmija 77.k.
11. 16.30 Matemātika 48.k. Ķīmija 77.k. Latv.val. 86.k. Ekonomika 83.k.
12. 17.15 Matemātika 48.k. Angļu val. 61.k. Ķīmija 77.k. Ekonomika 83.k.
13. 18.15 Ķīmija 77.k. Fizika 50.k. Angļu val. 61.k. Latv.val. 86.k.
14. 19.00 Sociālās zin. 83.k. Latv. un p. vēst. 56.k. Literatūra 86.k. Fizika 50.k.
15. 19.45 Angļu val. 61.k. Latv.val. 86.k. Latv. un p. vēst. 56.k. Fizika 50.k.
16. 20.30 Latv./Pas.vēsture 56.k. Literatūra 86.k. Fizika 50.k. Angļu val. 61.k.
17. 21.15 Fizika 48.k. Audz. stunda Fizika 50.k. Latv. un p. vēst. 56.k.
CETURTDIENA
8. 14.10 Vācu valoda – 80.k.
9. 15.00 Literatūra 62.k. Viz. māksla 48.k. Kulturoloģija 80.k. Literatūra 86.k.
10. 15.45 Viz. māksla/Mūzika 48./85.k. Psiholoģija 50.k. Kulturoloģija 80.k. Politika un ties. 56.k.
11. 16.30 Krievu val. 64.a)k. Psiholoģija 50.k. Ģeogrāfija 83.k. Politika un ties. 56.k.
12. 17.15 Ģeogrāfija 83.k. Bioloģija 81.k. Matemātika 48.k. Kulturoloģija 80.k.
13. 18.15 Bioloģija 81.k. Ģeogrāfija 83.k. Matemātika 48.k. Krievu val. 64.a)k.
14. 19.00 Audz. stunda 64.a)k. Informātika 82.k. Ģeogrāfija 83.k. Matemātika 48.k.
15. 19.45 Informātika ( 7 ) 82.k. Krievu val. 64.a)k. Bioloģija 81.k. Matemātika 48.k.
16. 20.30 Matemātika 48.k. Krievu val. 64.a)k. Bioloģija 81.k.
17. 21.15 Matemātika 48.k. Audz. stunda 81.k. Audz. stunda 70.k.

Sagatavoja Osvalds Simanovičs

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Krievu val. 64.a
15.45 - 16.25 10. Ģeogrāfija 83
16.30 - 17.10 11. Matemātika 48
17.15 - 17.55 12. Matemātika 48
18.15 - 18.55 13. Latviešu val. 86
19.00 - 19.40 14. Latviešu val. 86
19.45 - 20.25 15. Latv./Pas.vēsture 56
20.30 - 21.10 16. Angļu val. 61
21.15 - 21.55 17. Audzināšanas stunda 64.a

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Sociālās zinības 83
15.45 - 16.25 10. Viz. māksla/Mūzika 48/85
16.30 - 17.10 11. Ķīmija 77
17.15 - 17.55 12. Fizika 50
18.15 - 18.55 13. Literatūra 86
19.00 - 19.40 14. Bioloģija 81
19.45 - 20.25 15. Informātika 82

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Veselības māc. 83
15.45 - 16.25 10. Krievu val./Vācu val. 64.a/63
16.30 - 17.10 11. Ķīmija 77
17.15 - 17.55 12. Ģeogrāfija 83
18.15 - 18.55 13. Fizika 50
19.00 - 19.40 14. Angļu val. 61
19.45 - 20.25 15. Latviešu val. 86
20.30 - 21.10 16. Literatūra 86
21.15 - 21.55 17. Latv. un p. vēst. 56

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Vizuālā māksla 48
15.45 - 16.25 10. Psiholoģija 50
16.30 - 17.10 11. Psiholoģija 50
17.15 - 17.55 12. Bioloģija 81
18.15 - 18.55 13. Informātika 82
19.00 - 19.40 14. Informātika 82
19.45 - 20.25 15. Matemātika 48
20.30 - 21.10 16. Matemātika 48
21.15 - 21.55 17. Audzināšanas stunda 81

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Kulturoloģija 80
15.45 - 16.25 10. Kulturoloģija 80
16.30 - 17.10 11. Ekonomika 83
17.15 - 17.55 12. Krievu val. 64.a
18.15 - 18.55 13. Ģeogrāfija 83
19.00 - 19.40 14. Latv. un p. vēst. 56
19.45 - 20.25 15. Angļu valoda 61
20.30 - 21.10 16. Fizika 50
21.15 - 21.55 17. Fizika 50

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Ķīmija 77
15.45 - 16.25 10. Ģeogrāfija 83
16.30 - 17.10 11. Matemātika 48
17.15 - 17.55 12. Matemātika 48
18.15 - 18.55 13. Bioloģija 81
19.00 - 19.40 14. Latviešu val. 86
19.45 - 20.25 15. Literatūra 86
20.30 - 21.10 16. Informātika 82
21.15 - 21.55 17. Audzināšanas stunda 70

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Ķīmija 77
15.45 - 16.25 10. Ķīmija 77
16.30 - 17.10 11. Krievu val. 64.a
17.15 - 17.55 12. Kulturoloģija 80
18.15 - 18.55 13. Angļu val. 61
19.00 - 19.40 14. Fizika 50
19.45 - 20.25 15. Fizika 50
20.30 - 21.10 16. Latvijas un pasaules vēsture 56
21.15 - 21.55 17. Audz. stunda 48

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. Politika un ties. 56
15.45 - 16.25 10. Politika un ties. 56
16.30 - 17.10 11. Ekonomika 83
17.15 - 17.55 12. Ekonomika 83
18.15 - 18.55 13. Matemātika 48
19.00 - 19.40 14. Matemātika 48
19.45 - 20.25 15. Bioloģija 81
20.30 - 21.10 16. Latviešu val. 86
21.15 - 21.55 17. Literatūra 86