Stundu saraksts neklātienes klasēm

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. datorika/projekta darbs 82/78
15.45 - 16.25 10. matemātika 48
16.30 - 17.10 11. sports un veselība/pshiloģija 77
17.15 - 17.55 12. vēsture un soc. zinības/uzņēmējdarbības pamati 56/78
18.15 - 18.55 13. vēsture un soc. zinības/uzņēmējdarbības pamati 56/78
19.00 - 19.40 14. latviešu valoda 64
19.45 - 20.25 15. vēsture un soc. zinības/vēsture un soc. zinības 56/78
20.30 - 21.10 16. literatūra 64
21.15 - 21.55 17. klases stunda 48

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. matemātika 48
15.45 - 16.25 10. kultūra un māksla Z4
16.30 - 17.10 11. krievu valoda 60
17.15 - 17.55 12. dabaszinības 50
18.15 - 18.55 13. dabaszinības 50
19.00 - 19.40 14. matemātika 48
19.45 - 20.25 15. angļu valoda 61
20.30 - 21.10 16. kultūras pamati/kultūra un māksla 77
21.15 - 21.55 17. angļu valoda 61

Otrdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. matemātika 48
15.45 - 16.25 10. sociālās zinības 78
16.30 - 17.10 11. sociālās zinības 78
17.15 - 17.55 12. latviešu valoda 64
18.15 - 18.55 13. literatūra 64
19.00 - 19.40 14. sociālās zinības 78
19.45 - 20.25 15. Matemātika 48
20.30 - 21.10 16. Matemātika 48
21.15 - 21.55 17. klases stunda 48

Ceturtdiena

Laiks Nr. Priekšmets Kab. Nr.
15.00-15.40 9. kultūra un māksla Z4
15.45 - 16.25 10. matemātika 48
16.30 - 17.10 11. matemātika 48
17.15 - 17.55 12. angļu valoda 61
18.15 - 18.55 13. angļu valoda 61
19.00 - 19.40 14. dabaszinības 77
19.45 - 20.25 15. dabaszinības 77
20.30 - 21.10 16. angļu valoda 61
21.15 - 21.55 17. kultūra un māksla 77