SPORTA DIENA MAZAJIEM

18.janvārī 1.-4. klases piedalījās skolas rīkotajā sporta dienas pasākumā. No paša rīta 1. un 2. klases mazie sportisti uzsāka savas sporta dienas aktivitātes. Katrai klasei bija jāpārvar septiņas stacijas, kur katrā bija savs īpašs uzdevums. Visas klases veiksmīgi izpildīja dotos uzdevumus un saņēma īpašu zīmogu par katras stacijas izpildi. Skolēniem visiemīļotākā stacija bija – “Lidojošais paklājs”, kuras uzdevums bija ieskrieties, uzlēkt uz paklāja un slīdēt uz priekšu līdz otram zāles galam.

Sporta dienas beigās skolēni tika apbalvoti ar skolas atzinības rakstiem par dalību sporta dienā.

Lielu paldies vēlamies pateikt vecāko klašu tiesnešiem!

 

Pēc 1. un 2. klases aktivitātēm sporta halli ieņēma 3. un 4. klases sportiskie skolēni, tautas bumbas sacensībās. Katra spēle ilga 5 minūtes, kur savstarpēji sacentās:

– 3. klašu meitenes,

– 3. klašu zēni,

– 4. klašu meitenes,

– 4. klašu zēni.

Katra spēle bija aizraujoša un notikumiem bagāta. Pēc savstarpējajām spēlēm vietas tika sadalītas šādi:

3.kl. meiteņu grupā     1.v. 3.a, 2.v. 3.b., 3.v. 3.c;
3.kl. zēnu grupā          1.v. 3.b, 2.v. 3.a, 3.v. 3.c;

4.kl. meiteņu grupā     1.v. 4.b, 2.v. 4.c, 3.v. 4.a;

4.kl. meiteņu grupā     1.v. 4.b, 2.v. 4.c, 3.v. 4.a;

Informāciju sagatavoja Rebeka Laure

Foto Galerija