Skolotāji mācās!

Cēsu Pilsētas vidusskolas skolotāji un klašu audzinātāji piedalījās kvalifikācijas celšanas kursos:

“Stāstu stāstiem izstāstīju”

praktisks seminārs par metodēm, spēlēm un interesantu mācīšanos.

Guvām ieskatu par neformālās izglītības metodēm un par spēļu lomu mācību procesā.

Programmu vadīja: Zane Veinberga, Ginta Salmiņa. Paldies par pozitīvismu un izsmeļošo informāciju!

Foto Galerija