Skolēni ciemojas VUGD Vidzemes reģiona 112 zvanu centrā

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Cēsu Pilsētas vidusskolas 6.c klases skolēni devās uz  Vidzemes zvanu centru, lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem, organizējot karjeras atbalsta pasākumu, dot jauniešiem iespēju attīstīt un pilnveidot savas zināšanas ne tikai  teorētiski, bet arī praktiski komunikāciju un tehnoloģiju jomā. Iepazīstināt  jauniešus ar darba tirgu Latvijā. Palīdzēt izvēlēties nākotnes profesiju un sagatavoties tālākajiem pārbaudījumiem, apzināties savus talantus un prasmes, iepazīties ar mērķu plānošanas metodiku, lai izveidotu savu nākotnes profesijas plānu.

Vidzemes zvanu centrā skolēniem bija  praktiskās programmas lekcija, kurā izglītojamos  iepazīstināja ar uzņēmuma struktūru un darbības virzieniem, izskaidrojot uzņēmuma darbības specifiku.

Pēc tam skolēniem bija meistarklase ar profesionāli. Izglītojamie tikās ar uzņēmuma dispečeriem, inspektoriem, operatoriem un IT speciālistiem viņu darba vietās, lai iepazītos ar tehnoloģiju lietošanu  zvanu centrā,  uzzinātu par psiholoģisko noturību darbā, prasmēm un saņemtu atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem.

Uzņēmumā gūto pieredzi skolēni apkopoja uzskatāmos plakātos, tādējādi šo informāciju nododot pārējiem skolēniem skolā. Pasākums notika projektu nedēļas ietvaros, kurā skolēni pilnveidoja prasmi sadarboties, uzklausīt otra viedokli, nonākt pie kompromisa.

Informāciju sagatavoja Rigonda Prīse

 

Foto Galerija