Vēsture

1996.gada septembris – Cēsu 1.vidusskolai piešķīra pilsēta ģimnāzijas statusu.

2001.gada septembris – uz Cēsu pilsētas ģimnāzijas bāzes reorganizācijas rezultātā izveido divas skolas Cēsu pilsētas ģimnāziju un Cēsu pilsētas pamatskolu.

2015.gada septembris – reorganizācijas rezultātā izveidota Pilsētas vidusskola.