Personāls

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLA

Direktore: Aija Sīmane
Direktores vietnieki mācību darbā: Dace Puriņa, Iveta Freivalde, Osvalds Simanovičs
Direktora vietnieki audzināšanas darbā: Līga Ciemiņa, Ineta Lāce-Sējāne
Karjeras konsultants: Melila Žeļezcova

Atbalsta personāls

Logopēds: Rasma Gailīte, Ramona Oļehnoviča
Sociālais pedagogs: Iveta Vāvere, Lienīte Rogoļeva
Medmāsa: Iveta Sietpine, Zita Rainska

Klases audzinātāji un klašu telpas

1.a Ilona Platace – 98.kab.

1.b Līga Olte – 93.a kab.

2.a Māra Pētersone – 94. kab.

2.b Ausma Klētniece – 94. kab.

2.c Amanda Beķere – 100. kab.

2.d Indra Jaunzema – 89. kab.

3.a Elvīra Bērziņa – 102. kab.

3.b Elita Bujāne – 103. kab.

3.c Dace Puriņa – 99. kab.

4.a Sandra Krastiņa – 100.a kab.

4.b Aiva Zirne – 97. kab.

5.a Ligita Neimane – 67. kab.

5.b Natālija Volkova – 61. kab.

5.c Lelde Leja – 64. kab.

6.a Sanita Ercika – 58. kab.

6.b Antonija Sarkane 63. kab.

7.a Līga Jaunzeme – 81. kab.

7.b Andra Gulbe – 87. kab.

7.d Iveta Vāvere – 60. kab.

8.a Lidija Lisovska – 66. kab.

8.d Anita Janelsiņa – 64.a kab.

9.b Vineta Stīpniece – 62. kab.

9.d Līga Ciemiņa – 86. kab.

9.g Edīte Cibankova – 64.a kab.

10.b Margarita Grāvere – 56. kab.

10.d Melita Žeļezcova – 80. kab.

10.g Ineta Lāce – Sējēne – 83.a kab.

11.b Anna Kurme – 48. kab.

11.d Olga Kosolapova – 83. kab.

11.g Lienīte Rogoļeva – 70. kab.

12.a Lienīte Rogoļeva – 70. kab.

12.d Ineta Lāce –Sējāne – 83.a kab.

12.g Aija Sīmane – 50. kab.