Personāls

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLA

Direktore: Aija Sīmane
Direktores vietnieki izglītības jautājumos: Dace Puriņa, Iveta Freivalde, Ineta Lāce-Sējāne, Liene Cekula
Direktores vietnieks informātikas jautājumos: Ingars Babahins

Direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos: Aivars Rudmiezis

Izglītības metodiķe: Olga Kosolapova
Karjeras konsultante:  Skaidrīte Astahovska- Eglīte

ATBALSTA PERSONĀLS

Logopēds: Ilze Zariņa, Ramona Oļehnoviča

Sociālais pedagogs: Iveta Freivalde, Lienīte Rogoļeva

Speciālais pedagogs: Baiba Jansone

Administrators:  Elita Gaile

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

Skolas darbinieki 

Aļļēna Patrīcija – teātris un drāma

Babahins Ingars – datorika, digitālais dizains

Baikovska Dace – vizuālā māksla, kultūra un māksla

Beķere Amanda – sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture

Bērziņa Elvīra – sākumskolas skolotāja, latviešu valoda

Bujāne Elita – sākumskolas skolotāja

Bramberga Nata – latviešu valoda, pedagoga palīgs

Brīvība Dzintra – ģeogrāfija, dabaszinības

Cibankova Edīte – krievu valoda

Cibankovs Boriss – sports un veselība

Ciemiņa Līga – pagarinātās grupas skolotāja

Egle Sandra – interešu izglītība

Ercika Sanita – latviešu valoda un literatūra

Grāvere Margarita – Latvijas un pasaules vēsture

Gulbe Andra – angļu valoda

Holsta Rasma – interešu izglītība, mūzika

Janelsiņa Anita – latviešu valoda un literatūra

Jaunzema Indra – vizuālā māksla

Jaunzeme Līga – bioloģija, dabaszinības

Kaķe Dita – fizikas, ķīmijas laborante

Kalniņa Antra – bibliotekāre, kultūras pamati

Kaštanova Ilze – sākumskolas skolotāja

Kataja-Paegle Jolanta – interešu izglītība, sociālās zinības, dabaszinības

Kosolapova Olga – uzņēmējdarbības pamati, vēsture un sociālās zinātnes, projektu darbs

Ķimens Emīls – sports un veselība

Lāce-Sējāne Ineta – bioloģija

Lamberts Aivars – dizains un tehnoloģijas, datorika

Laure Rebeka – sports un veselība

Lisovska Lidija – matemātika

Loze Laura – dežurante

Mihailova Gaļina – dežurante

Mizone Dace – bibliotekāre, sākumskolas skolotāja

Milbergs Mārtiņš – interešu izglītība, sports un veselība

Našeniece Paula – matemātika, datorika

Oldermane Elizabete – interešu izglītība, angļu valoda

Oļehnoviča Ramona – interešu izglītība, mūzika

Pētersone Māra – sākumskolas skolotāja, dizains un tehnoloģijas

Peņkova Ludmila – dežurante

Platace Ilona – sākumskolas skolotāja, dabaszinības

Pomaskova Nikoletta Katrīna – pedagoga palīgs

 Puriņa Dace – sākumskolas skolotāja

Rogoļeva Lienīte – dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības un vēsture

Sarkane Antonija – angļu valoda

Siliņa Ērika – datorika, dizains un tehnoloģijas

Sīmane Aija – matemātika

Simanoviča Ilze – matemātika

Slavēna Kristīne – latviešu valoda, matemātika, dizains un tehnoloģijas

Smeltere Rita – lietvede

Strazdiņa Inese – krievu valoda

Tijāre Mārīte – ķīmija, bioloģija

Tutiņa Marta – sports un veselība

Vērpele Sandra – latviešu valoda un literatūra

Vilkaste Ārija – vācu valoda

Vitrungs Oskars – matemātika

Volkova Natālija –angļu valoda

Zariņa Ilze – sākumskolas skolotāja

Zemīte Liesma – matemātika, fizika, inženierzinības

Zirne Aiva – sākumskolas skolotāja, matemātika 

Klašu audzinātāji 2023./2024.m.g.

1.a

Ilona Platace

98.

1.b

Māra Pētersone

95.

1.c

Ilze Kaštanova

89.

2.a

Ilze Zariņa

87.

2.b

Jolanta Kataja Paegle

94.

2.c

Amanda Beķere

100.

3.a

Elita Bujāne

103.

3.b

Dace Puriņa

99.

3.c

Aiva Zirne

97.

3.d

Skaidrīte Astahovska – Eglīte

93.a.

4.a

Elizabete Oldermane

102.

4.b

Nata Bramerga/Līga Jaunzeme

81.

4.c

Ramona Oļehnoviča

100.a

5.a

Lienīte Rogoļeva

48.

5.b

Paula Našeniece

67.

5.c

Dzintra Brīvība

78.

6.a

Andra Gulbe

80.

6.b

Kristīne Slavēna

85.

7.a

Lidija Lisovska

66.

7.b

Antonija Sarkane

63.

8. a

Sanita Ercika

58.

8. b

Sandra Vērpele

86.

9.a

Margarita Grāvere

56.

9.b

Līga Jaunzeme

81.

9.c

Inese Strazdiņa

64.a

10.a

Anita Janelsiņa

64.

10.b

Oskars Vitrungs

50.

11.a

Ineta Lāce – Sējāne

4.Z

10/11.g

Ilze Simanoviča

48.

12.a

Natālija Volkova

61.

12.g

Lienīte Rogoļeva

48.

Informāciju sagatavoja Dita Kaķe