Sasniegumi olimpiādēs

MŪSU SASNIEGUMI CĒSU NOVADA OLIMPIĀDĒS!

Olimpiāde Vieta Skolēns Klase Skolotājs
Bioloģija

30.11.2017.

3. Samija Arta Spruģevica 9.A L.Jaunzeme
3. Dmitrijs Dmitrijevs 12.B M.Tijāre
A Anna Damberga 9.A L.Jaunzeme
A Miks Uno Cērpiņš 10.A M.Tijāre
Angļu valoda

08.11.2017.

01.12.2017.

3. Rosa Saulīte 9.D A.Bāliņa-Diega
3. Miks Uno Cērpiņš 10.A N.Volkova
Rēķini galvā

01.12.2017.

1. Ervīns Mihailovs 3.C I.Freivalde
2. Artūrs Mihailovs 1.B A.Zirne
2. Alise Neimande 2.B L.Olte
A Martins Puņeiko 1.A E.Bujāne
A Gustavs Patriks Radziņš 2.B L.Olte
A Lauris Groševs 4.B E.Bujāne
A Ralfs Reinsons 6.C L.Neimane
Vēsture

12.01.2018.

1. Anna Damberga 9.A M.Grāvere
3. Kitija Drozde 9.D A.Kurme
A Dmitrijs Dmitrijevs 12.B A.Kurme
Informātika

Starptautiskais konkurss “Bebr(a)s 2017” II kārta

20.01.2018.

A Madara Vildere 6.A I.Babahins
Fizika

19.01.2018.

2. Kristiāns Jānis Kaņeps 11.B O.Simanovičs
Tekstila tehnoloģijas

01.02.2018.

A Keita Zariņa 6.C Ē.Siliņa
A Samanta Romina 8.A Ē.Siliņa
Koka un metāla tehnoloģijas

01.02.2018.

2. Artis Strazdiņš 8.A A.Lamberts
Matemātika

02.02.2018.

3. Anna Damberga 9.A L.Lisovska
3. Kristiāns Jānis Kaņeps 11.B I.Simanoviča
Krievu valoda

08.02.2018.

2. Samanta Kondratjeva 10.A G.Zundāne
A Emīls Brigmanis 10.D G.Zundāne
A Dmitrijs Dmitrijevs 12.B G.Zundāne

Rezultāti uz 12.02.2018.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece Iveta Freivalde