Sasniegumi olimpiādēs

MŪSU SASNIEGUMI OLIMPIĀDĒS, KONKURSOS!

Olimpiāde Vieta Skolēns Klase Skolotājs
Bioloģijas olimpiāde
3. Aleksa Volkova 9B L.Jaunzeme
A Rihards Bogdanovs 9A L.Jaunzeme
  A Laura Kārkliņa 11B I.Lāce-Sējāne
Angļu valodas olimpiāde
2. Daniēls Pauls Savickis 10A N.Volkova
Atklātā svešvalodu olimpiāde – angļu valodas olimpiāde

(Valsts līmenis)

3. Elīna Feldmane 7C A.Sarkane
Matemātikas olimpiāde 1. Alise Neimande 5B B.Rampāne
1. Lauris Groševs 7B B.Rampāne
2. Sanija Maiga Pērkone 5A L.Lisovska
2. Krišjānis Klapars 5A L.Lisovska
2. Evelīna Sunepa 6A I.Simanoviča
3. Gustavs Patriks Radziņš 5B B.Rampāne
3. Marta Krēmere 6C Aija Sīmane
3. Reinis Tērauds 6D L.Zemīte
A Ričards Tērauds 5A L.Lisovska
A Jēkabs Jonins 5B B.Rampāne
A Sanija Alksne 6B L.Lisovska
Angļu valodas pasaku un prozas konkurss 1. Nellija Mitrofanova 4A A.Gulbe
A Marko Matuzs 4B A.Gulbe
A Amanda Avotiņa 4B A.Gulbe
A Tīna Cukmane 5A A.Sarkane
A Alise Neimande 5B A.Gulbe
A Markuss Vikštrems 5A A.Gulbe
Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkurss “Izstāsti man savu sapni” (darbs ievietots tāda paša nosaukuma grāmatā)
A Estere Elisa Drīveniece 4B I.Jaunzema
A Marta Krēmere 6C I.Jaunzema
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot” 2. Anabella Ella Kuhaļska 7C I.Jaunzema
2. Adrians Griška 6A I.Jaunzema
2. Reinis Zārdiņš 6A I.Jaunzema
 “Zeme manās rokās” A Alise Bormane 6B I.Jaunzema
Latviešu valodas olimpiāde
A Elizabete Greta Auziņa 9A L.Leja
LU jauno matemātiķu konkurss 3. Lauris Groševs 7B B.Rampāne

Rezultāti uz 24.05.2021.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece Iveta Freivalde