Karjera

Karjeras konsultanta pamatuzd

Informativa_plaksne

Karjeras konsultants

Materiālus sagatavoja Cēsu Pilsētas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Rigonda Prīse