Izglītības programmas

Cēsu Pilsētas vidusskolā realizētās izglītības programmas

 1. pamatizglītības programma (programmas kods 21011111);
 2. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015711);
 3. pamatizglītības programma (programmas kods 21011112);
 4. pamatizglītības 2.posma (7.– 9.klase) programma (programmas kods 23011113);
 5. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011011);
 6. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara (maiņu) programma (programmas kods 31011012);
 7. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (programmas kods 31013011 );
 8. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma (programmas kods 31011013).

Pirmais cipars:

 • 2 – pamatizglītība
 • 3 – vidējā izglītība

Pēdējais cipars:

 • 1 – dienas izglītības programma
 • 2 – vakara izglītības programma (realizē dienā)
 • 3 – neklātienes izglītības programma