Izglītības programmas

Cēsu Pilsētas vidusskolā 2023./2024. m. g. realizē izglītības programmas:

  1. Pamatizglītības programma ( kods 21011111)
  2. Vispārējās vidējās izglītības programma ( kods 31016011)
  3. Vispārējās vidējās izglītības programma ( kods 31016013)

Mācību grozi

Pirmais cipars:

2 – pamatizglītība

3 – vidējā izglītība

Pēdējais cipars:

1 – dienas izglītības programma

3 – neklātienes izglītības programma