Izglītības programmas

Cēsu Pilsētas vidusskolā realizētās izglītības programmas 2015./2016.m.g.

21011111 Pamatizglītības programma
21011811 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
21015711 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
21011112 Pamatizglītības programma
23011113 Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
31011012 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena vakara (maiņu) programma
31011013 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma

Pirmais cipars:

  • 2 – pamatizglītība
  • 3 – vidējā izglītība

Pēdējais cipars:

  • 1 – dienas izglītības programma
  • 2 – vakara izglītības programma (realizē dienā)
  • 3 – neklātienes izglītības programma