Samaksas kārtība par ēdināšanu Cēsu Pilsētas vidusskolā 2019./2020. mācību gadā

Jaunajā mācību gadā par ēdināšanu vecāki maksā paši. Klases audzinātāja(s) vairs nebūs starpnieks starp skolnieku un ēdinātāju.

Samaksu par ēdināšanu var veikt ar pārskaitījumu vai ar skaidru naudu skolas ēdnīcas kasē no plkst. 8:00 līdz 9:30 vai no 13:00 līdz 16:00.

Valsts apmaksā pusdienas 1.-4.klasei

Komplekso pusdienu cena ir 1.36 eiro

Launaga cena 0.52 eiro

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda maksājot ar bankas pārskaitījumu:

  • Skolas nosaukums
  • Bērna Vārds un Uzvārds
  • Klase, kurā mācās
  • Maksājuma periods (piemēram: 02.09.līdz 30.09.2019.- 21 diena)

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

Uzņēmums: SIA Žaks-2

PVN reģ.nr.: LV40103137553

Norēķinu konts: AS SEB LV41UNLA0034106683100; kods: UNLALV2X

Samaksu par pusdienām, launagu jāveic līdz katras nedēļas piektdienai plkst. 12:00, apmaksājot ēdināšanu par visu nākamo nedēļu. Var maksāt arī par garāku laika periodu, piemēram mēnesi.  Ja pusdienas, launagu apmaksā ar pārskaitījumu par vienu mēnesi, pārskaitījums jāveic līdz mēneša 25.datumam.

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolēna neierašanos un atgriešano skolā, zvanot uz norādīto tālruni Nr  24880899. Pusdienas atsaka iepriekšējā dienā līdz plkst. 16:00 vai līdz attiecīgās dienas plkst.8:00. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, nav jāmaksā, tiks veikts pārrēķins, rēķinot samaksu par nākamo periodu.

Skolas administrācija