projekts “Dabas vienojošais spēks”

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektā” sadarbībā ar biedrību “Jaunatne par” Cēsu Pilsētas vidusskolā īsteno projektu “Dabas vienojošais spēks”

 Sagatavošanās periods

Dalībnieku identificēšana, līgumu slēgšana

 Iepazīšanās

Piektdiena, 01.11.2019. no 9.00 -17.30

8 stundu aktivitāte Cēsu Pilsētas Vidusskolā ar pusdienu pārtraukumu 30 min.

  1. Dienas pārgājiens

Trešdiena, 06.11.2019. no 9.00 -19.00

10 stundu aktivitāte Cēsu novada apkārtnē

 Atgriezeniskā saite

Trešdiena, 13.11.2019. no 9.00 -17.30

8 stundu aktivitāte Cēsu Pilsētas Vidusskolā ar pusdienu pārtraukumu 30 min.

 Divu dienu pārgājiena plānošana

Otrdiena, 26.11.2019. no 9.00 -17.30

8 stundu aktivitāte Cēsu Pilsētas Vidusskolā ar pusdienu pārtraukumu 30 min.

 Divu dienu pārgājiens

Piektdiena, Sestdiena No 10.00 5.12.2019 līdz 15.00 6.12.2019.

Personības attīstības treniņi, grupas saliedēšanas pasākumi, kopīga naktsmītnes iekārtošana, kopīga 4 maltīšu gatavošana brīvā dabā, dažādu grūtību un šķēršļu pārvarēšana.

  1. Atgriezeniskā saite

Otrdiena, 10.12.2019. no 9.00 -17.30

8 stundu aktivitāte Cēsu Pilsētas Vidusskolā ar pusdienu pārtraukumu 30 min.

  1. Projekta novērtēšana, informācijas sagatavošana, ievietošana masu medijos, atskaites sagatavošana.

10.12.2019.-28.02.2020.

Informāciju sagatavoja Ineta Lāce-Sējāne

 

Foto Galerija