Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros deviņdesmit 1. un 2.klašu skolēni devās  mācību vizītē uz “Mazā Brīnumzeme” Siguldā, kur notika praktiskas nodarbības individualizētam mācību atbalstam.

Mazās Brīnumzemes meistari ar prieku dalījās savās zināšanās un maketu būves noslēpumos. Uzzinājām, kā tiek veidoti koki, mājas, upes un kalni. Darbojāmies ar daudzveidīgiem un dabiskiem taktīlajiem materiāliem, apguvām telpiskuma iemaņas, tagad labāk izpratīsim mēroga un proporciju nozīmi, attīstījām iztēli, fantāziju, praksē pārbaudījām darbu plānošanas un darba rezultāta ciešo sasaisti. Dalībnieki paši 3D maketu darbnīcā izveidoja katrs savu šodienas vai nākotnes Latviju – pārsteidzošu, vilinošu un ļoti skaistu. Noslēgumā visus darbiņus savienojām kopā, lai redzētu, kāda būs mūsu Latvija un pašu izsapņotā nākotne.

Skolēni savus pagatavotos darbiņus atveda mājās, lai parādītu vecākiem savu radošo veikumu.

Informāciju sagatavoja Dace Puriņa

Foto Galerija