ZAOO

lejupielāde

Atkritumu apsaimniekošana ir svarīga, jo tā pasargā vidi no atkritumos esošām kaitīgām vielām. Nepareiza atkritumu apsaimniekošana var izraisīt ūdens piesārņojumu, augsnes eroziju un gaisa piesārņojumu.

Atkritumus var pārstrādāt, ja tos savāc un apsaimnieko efektīvi, ievērojot normatīvo aktu prasības. Atkritumus, piemēram, plastmasu, stiklu un papīru, var šķirot, lai tos pārstrādātu jaunu produktu ražošanai, kas ietaupīs dabas resursus. Turklāt, ja šie atkritumi netiek pārstrādāti, tie nonāk poligonā.

SIA “ZAAO” piedāvā iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzībām pielāgotus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, kā arī veicina to pareizu izmantošanu informējot un izglītojot.

SIA “ZAAO” darbības reģiona uzņēmumiem, dažādu organizāciju pārstāvjiem, skolu un augstskolu mācību grupām piedāvājam apskatīt Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (RAAC) “Daibe” Cēsu novadā, Stalbes pagastā, lai iegūtu priekšstatu,

  • kas ir mūsdienīgs cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligons,
  • kā darbojas otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija,
  • kas ir infiltrāts un kā notiek tā attīrīšana.