“Latvijas meži”, “Papardes zieds”

Ekrānuzņēmums 2024-01-05 120122Daba ir vislabākā mācību klase un bērni – vislabākie skolotāji, tāpēc “Latvijas valsts meži” (LVM) kopš 2005. gada aicina ikvienu stiprināt savas zināšanas dabā, piedāvājot daudzveidīgas vides izglītības programmas un izziņas materiālus gan maziem, gan lieliem. Katram vecumposmam palīdz augt savs mežainis:

Ekrānuzņēmums 2024-01-05 115744Projekta mērķis ir, izstrādājot, praksē pārbaudot un izdodot drukātus materiālus vieglajā valodā jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, atbalstīt viņu ģimenes sarunās par norisēm ķermenī, personīgajām robežām, attiecību veidošanu, vardarbības prevenciju, kā arī pašvaldību un valsts līmenī sekmēt atbalsta sistēmas veidošanos ģimeņu, kuras audzina jauniešus ar intelektuālās attīstības traucējumiem, seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības jomā.

Galvenās projekta aktivitātes ir: trīs dažādu izglītojošo materiālu satura un ilustrāciju izstrāde vieglajā valodā, šo materiālu testēšana mērķa grupās, bukletu iespiešana, neliela video uzņemšana par to, kā strādāt ar šiem materiāliem, kā arī izdevumu atvēršanas pasākumi un grāmatiņu izplatīšana.

 342185392_1658923724545275_3207569617288201611_n
Cēsu Pilsētas vidusskolas 6.a un 6.b klases apguva dabaszinības dodoties LVM Meža ekspedīcijā.
Grupās, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, skolēni apzinājās cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, saprata kā iegūtās zināšanas izmantojamas ikdienas dzīvē.