Piektklasnieku skatuve

3. oktobrī, noslēdzās 5. klašu nedēļa ar talantu dienu. Skolēni stāstīja, rādīja par klases kopīgiem pasākumiem un par to, ko katrs prot. Priecēja daudzpusīgi priekšnesumi. 5. klasēs mācās ļoti talantīgi bērni, ar plašu interešu loku.
5. klases sveica 6. klašu skolēni, kuri  pārbaudīja piekto zināšanas par skolu un vispārīgiem jautājumiem. Klašu audzinātājām nācās atbildēt “skolotāju reizrēķinu”. 6. klašu skolēni iepriecināja piektos ar jaukām un saldām dāvaniņām.
Paldies, skolēniem un klašu audzinātājām.
Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa
Foto – Lienīte Rogoļeva

Foto Galerija