Valsts eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki

Valsts eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki

2017./2018.m.g.

Datums Klase Veids Priekšmets
21.02. 6. DD Latv.val.
22.02. 3. DD Latv.val.
27.02. 6. DD Matemātika
28.02. 3. DD Matemātika
06.03 6. DD Dabaszinības
14.03. 12. C-EKS Vācu val.
13.-15.03. 12. C-EKS Angļu val.
15.-16.03. 12. C-EKS Krievu val.
10.04. 11. DD Ķīmija, Fizika
21.-22.05. VSK EKS Informātika
22.05. 12. C-EKS Latv.val.
23.-24.05. 9. EKS Latv.val.
25.05. 12. C-EKS Matemātika
28.05. 12. C-EKS Vēsture
29.-30.05. 9. EKS Svešvaloda
30.05. 12. C-EKS Bioloģija
01.06. VSK EKS Ģeogrāfija
04.06. 12. C-EKS Fizika
05.06. 9. EKS Matemātika
06.06. 12. C-EKS Ķīmija
08.06. VSK EKS Ekonomika
12.06. 9. EKS Vēsture
29.06. 12. SERTIFIKĀTI

DD – diagnosticējošais darbs, sākums plkst.9.00

EKS – eksāmens, sākums plkst.10.00

C-EKS – centralizētais eksāmens

 

Direktora vietniece I.Freivalde