Valsts eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2018./2019.m.g.

Datums Klase Veids Priekšmets
20.02. 6. DD Latviešu valoda
21.02. 3. DD Latviešu valoda
26.02. 6. DD Matemātika
27.02. 3. DD Matemātika
07.03. 6. DD Dabaszinības
12.03 12. CE Angļu valoda
13.03. 12. CE Vācu valoda
14.03 12. CE Krievu valoda
11.04. 11. DD Ķīmija/Fizika
21.05 12. CE Latviešu valoda
22.05. 9. E Latviešu valoda
24.05. 12. CE Matemātika
28.05. 12. CE Vēsture
29.05. 9. E Svešvaloda
30.05. 12. CE Fizika
03.06. Vsk. E Informātika
04.06 9. E Matemātika
05.06. 12. CE Bioloģija
07.06. 12. CE Ķīmija
10.06. Vsk. E Ģeogrāfija
11.06. 9. E Latvijas vēsture
12.06. 12. E Ekonomika
28.06. 12. SERTIFIKĀTI  

CE – centralizētais eksāmens

E – eksāmens ar vērtējumu ballēs

Vsk – vidusskolai

DD – diagnosticējošais darbs

Visu eksāmenu sākums plkst. 10.00!

Visu diagnosticējošo darbu sākums plkst. 9.00

Obligātie četri VPD 12. klasēm: latviešu valoda, matemātika, viena svešvaloda un vēl kāds eksāmens no pārējiem, bet ne otra svešvaloda!