Valsts eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki 2015./2016.m.g.

Datums Klase Veids Priekšmets
22.09. 10. DD Fizika
18.02. 9. DD Dabaszinības
23.02. 8. DD Matemātika
24.02. 6. DD Latv.val.
25.02. 3. DD Latv.val.
01.03. 6. DD Matemātika
02.03. 3. DD Matemātika
08.03 6. DD Dabaszinības
15.-17.03. 12. EKS Angļu val.
16.03. 12. EKS Vācu val.
17.-18.03. 12. EKS Krievu val.
30.03. 11. DD Ķīmija
17.05. 12. EKS Latv.val.
18.-19.05. 9. EKS Latv.val.
20.05. 12. EKS Matemātika
23.-24.05. VSK EKS Informātika
24.05. 12. EKS Vēsture
25.-26.05. 9. EKS Svešvaloda
26.05. 12. EKS Bioloģija
27.05. VSK EKS Ģeogrāfija
31.05. 9. EKS Matemātika
01.06. 12. EKS Fizika
03.06. 12. EKS Ķīmija
06.06. VSK EKS Ekonomika
07.06. 9. EKS Vēsture
30.06. 12. SERTIFIKĀTI