Par putnu gaļu

Pārtikas un Veterinārais Dienests (PVD) uzraudzības ietvaros, veicot laboratoriskos izmeklējumus, SIA “Gaļsaimnieks” un SIA “EVBL” ņemtajos Polijas izcelsmes putnu gaļas paraugos konstatējis Salmonella enteritidis baktēriju.

Informējam, ka SIA “Žaks 2” nav noslēgts sadarbības līgums ar SIA ”Gaļsaimnieks” par putnu gaļas produktu piegādi izglītības iestādēm ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai.

Saskaņā ar PVD Pierīgas pārvaldes sniegto informāciju SIA “EVBL” produkcijā minētā baktērija ir konstatēta Polijas izcelsmes broileru gaļai ar partijas Nr. L07102019 un Nr. 277/1/338/18. Pamatojoties uz PVD sniegto informāciju, kā arī veicot preču piegāžu pārbaudi, informējam, ka no SIA „EVBL” putnu gaļa ar šādiem partijas Nr. Jūsu izglītības iestādei nav piegādāta. Papildus ar SIA „EVBL” esam vienojušies par tūlītēju visas piegādātās putnu gaļas atgriešanu, neatkarīgi no partijas Nr. vai piegādes datuma.

Papildus informējam, ka no 17.10.2019. līdz lietas apstākļu pilnīgai noskaidrošanai, esam pārtraukuši preču pasūtīšanu un iegādi no SIA „EVBL”.

Valdes locekle Ludmila Žukele 48 2019 Par putnu galu