Novada skatuves runas konkurss

6. martā notika  Cēsu novada, skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta.
Mūsu skolas dalībnieki guva ļoti augstu novērtējumu Laurim Lazdiņam- 2.b klase, Mārtiņam Sviķkalnam- 4.a klase un Laurim Groševam- 5.b klase II pakāpes diplomi.
Visaugstāko novērtējumu- 1. pakāpes diplomu  un tiesības pārstāvēt Cēsu novadu Vidzemes novada  konkursā ieguva 4.a klases skolēns Reinis Zārdiņš. Lepojamies ar mūsu skatuves runas runātājiem!
Paldies vecākiem un skolotājām Aivai Zirnei, Mārai Pētersonei, Elvīrai Bērziņai  par sagatavošanu un atbalstu  konkursa dalībniekiem!
Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa, foto – Māra Pētersone.

Foto Galerija