Mūsu skolēni Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.

februārī projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Cēsu Pilsētas vidusskolas 12 skolēni devās uz APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, lai izzinātu un iepazītu profesijas medicīnas nozarē, gūtu izpratni par nozares attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, nepieciešamajām darba prasmēm un tradīcijām, tādējādi veicinot darba pasaules iepazīšanu un izglītojamo karjeras vadības individuālo prasmju attīstību.

Izglītojamie  iejutās pētnieka lomā, veicot  laboratorijas darbu. Pirms laboratorijas darba veikšanas izglītojamie iepazinās   ar proteīnu molekulu uzbūvi un tās noteikšanu, guva informāciju, kāpēc nepieciešams noteikt proteīnu struktūru, kur izmanto šos datus, kā arī iepazinās  ar   laboratorijas darba izpildes gaitu.  Laboratorijas darbā izglītojamie pildīja  vienu no soļiem proteīnu struktūras noteikšanā – kristalizēja olbaltumvielu lizocīmu. Izglītojamie iepazinās ar laboranta, zinātniskā pētnieka un zinātniskā asistenta profesijām un saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Informāciju sagatavoja Rigonda Prīse

Foto Galerija