Miķeļdiena rudens saulgriežu svētki.

Eita visi nu uz lauka

Jumja ķert tīrumā:

Kas saķers rudzu Jumi,

Tam būs laime citu gad’.

Cēsu Pilsētas vidusskolā  29. septembrī  tika atzīmēti rudens ražas svētki sākumskolas klasēs.

1.-3. klašu skolēni pa klašu grupām pulcējās skolas zālē, gāja rotaļās, dziedāja, dejoja un darbojās radošajās darbnīcās.

Vislabāk Miķeļdienas sajūtu var izbaudīt tirdziņā.

Pozitīvas emocijas guva visi. Šogad pircēji īpaši aktīvi atbalstīja jaunos pārdevējus.

Paldies visiem pasākuma atbalstītājiem!

Pasākumu organizēja skolotājas

Ramona Oļehnoviča un Māra Pētersone

Foto Galerija