Mēs lepojamies

5.a klases skolnieču Lindas Zārdiņas un Marijas Luizes Andersones zīmējumi Olimpiskai dienai ieguvuši atzinību novada konkursā. Meitenes saņēma novada Olimpiskās dienas organizatoru sarūpētās balvas. Paldies meitenēm par radošu izdomu.
Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa.

Foto Galerija