Marta mēnesī

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „ Skola 2019”

Lai  uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem, Cēsu Pilsētas vidusskolas 10. un 11. klases izglītojamie piedalījās karjeras atbalsta pasākumā „ Skola 2019”  izglītības iespēju izpētei un karjeras lēmumu pieņemšanai, kur ieguva aktuālāko informāciju par mācību iespējām Latvijā un ārvalstīs, kas palīdzēs  izvēlēties turpmāko izglītības virzienu un ceļu, gūt priekšstatu par nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm studijām augstskolās un koledžās gada nozīmīgākajā izglītības pasākumā Latvijā, tādējādi veicinot karjeras vadības individuālo prasmju attīstību par turpmāko izglītību projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Karjeras attīstības  atbalsta pasākums „ Tehniskās jaunrades diena skolā”.

‘’Tehniskās jaunrades dienā skolā’’, 4. -9. klašu  izglītojamie iepazinās  ar INŽENIERZINĀTNES PROFESIJĀM un  praktiski izmēģināja

,,Būvnieka”, ,,Ķīmijas tehnologa”, ,,Aviatora”, ,,Mehatroniķa”, ,,Kīmiķa”  un ,,Tiltu inženiera” profesijas. Šajā dienā kopā ar mums bija RTU  studenti, kuri paskaidroja katras profesijas specifiku un profesijai nepieciešamās prasmes. Arī šis pasākums  notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rigonda Prīse

Foto Galerija