Mākslas izstāde “Radītprieks”

Cēsu Pilsētas vidusskolas skolēni piedalījās Cēsu Bērnu un jauniešu centra rīkotajā Vizuālā un vizuāli plastiskās mākslas digitālā izstādē “Radītprieks”. Kopā tika iesūtīti 77 darbi. No mūsu skolas pulciņa “Varavīksne “tika iesūtīti 6 darbi. Mākslas darbi tapuši dažādās tehnikās.

Cēsu BJC Simpātiju balvu saņēma  Gabriels Marcijs Melnalksnis.
Skolēni saņēma pateicības par piedalīšanos. Amanda Avotiņa 5.b, Justīne Kalniņa 5.b, Līva Nagle 5.b, Alise Bormane 7.b, Adrians Griška 7.c, Gabriels Marcijs Melnalksnis 7.c
Informāciju un foto sagatavoja Indra Jaunzema.

Foto Galerija